Szervezők:

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék

MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

Időpont: 2012. április 21. (szombat)

Helyszín: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Tudományos programbizottság:BENCE Erika
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
DÉKÁNY Imre
DUJMOVICS Ferenc
GÁBRITY MOLNÁR Irén
GYÖRE Zoltán
HORVÁTH FUTÓ Hargita
HÓZSA Éva
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
JEGES Zoltán
KASTORI Rudolf
KOCSIS Károly
PAPP Árpád
PÉNTEK János
TARNÓCZY Mariann
VÁRADY Tibor
VINCZE István
Szervezőbizottság:BENCE Erika
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
GÁBRITY MOLNÁR Irén
HORVÁTH FUTÓ Hargita
HÓZSA Éva
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
PAPP Árpád
TAKÁCS Márta
TARNÓCZY Mariann

A konferencia célja, hogy elősegítse a magyar nyelvű tudományos gondolat és kommunikáció fejlődését Vajdaságban és hozzájáruljon a régión belüli és a régióközi tudományos együttműködés kiépítéséhez.
A plenáris előadások központi témája a vajdasági magyar tudományos közösség (nyomtatott és elektronikus) publikációs lehetőségei és azok fejlesztése hazai és nemzetközi viszonylatban.
A plenáris előadásokat követően a munka szekciókban (humán tudományok és művészetek, társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok) folytatódik TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ címmel, minek során a vajdasági kutatók legújabb tudományos eredményeinek bemutatására kerül sor.
Részletek a http://www.vmat.rs honlapon a a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2012 gombra kattintva.

Kapcsolat: vmat@vmat.rs

Program:

10:00-10:10 MEGNYITÓ
BERÉNYI János elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
PÁSZTOR István elnök, Vajdasági Magyar Szövetség
KORHECZ Tamás elnök, Magyar Nemzeti Tanács
VARGA-HASZONITS Zoltán elsőosztályú tanácsos, Magyarország Belgrádi Nagykövetsége
BOGNÁR Sándor konzul, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa beszéde
NÉMETH Tamás főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
10:10-12:30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
névre kattintva az előadót, az előadás címére kattintva pedig az előadás prezentációját nézheti meg!
10:10-10:30 KOCSIS Károly: Az MTA MAGYAR TUDOMÁNYOSSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁGA TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE
10:30-10:50 BENYHE Sándor: TUDOMÁNYMETRIA: A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE AZ ÉLET- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNY TERÜLETEIN
10:50-11:10 RUDAS Imre: TUDOMÁNY HATÁROK NÉLKÜL. AZ ÓBUDAI EGYETEM SZEREPVÁLLALÁSA A HATÁRON ÁTÍVELŐ TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK ÉS AZ ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN
11:10-11:30 PAUK János: A CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS IMPAKT FAKTOROS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATTAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK KIADÓKNAK ÉS PUBLIKÁLÓKNAK
11:30-11:50 LENGYEL László: A CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES NEVŰ FOLYÓIRAT BEINDÍTÁSA
11:50-12:10 BENCE Erika: LÁTHATATLAN VÁLTOZATOK: VAJDASÁGI MAGYAR TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZETI DISKURZUSOK A LÉTÜNK FOLYÓIRAT NÉGY ÉVTIZEDE TÜKRÉBEN
12:10-12:30 TAKÁCS Márta: AZ MNT TUDMÁNYÜGYI ÉS FELSŐOKTATÁSI STRATÉGIÁJÁNAK ALAPJAI
12:30-13:30 ÁLLÓFOGADÁS
13:30-17:30 TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓPÁRHUZAMOSAN FOLYÓ SZEKCIÓÜLÉSEK
HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
Elnöklők: RAJSLI Ilona, MOLNÁR CSIKÓS László, PÁSZTOR KICSI Mária
13:30-13:45 RAJSLI Ilona: NYELVI KONTAKTUSOK A HELYNÉVADÁSBAN (EGY HELYNÉVTÁR FELDOLGOZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI)
13:45-14:00 MOLNÁR CSIKÓS László: AZ ANALÓGIA SZEREPE A SZINKRON NYELVI JELENSÉGEKBEN
14:00-14:15 PÁSZTOR KICSI Mária: A SPONTÁN BESZÉDTŐL AZ INTERNETES NYELVHASZNÁLATIG
14:15-14:30 KOVÁCS RÁCZ Eleonóra: KISEBBSÉGI NYELVJÁRÁSI ATTITŰD ÉS IDENTITÁSTUDAT
14:30-14:45 VUKOV RAFFAI Éva: HOGYAN BESZÉLNEK A GYEREKEK VAJDASÁGBAN, MIÉRT, ÉS MIT TEGYÜNK?
14:45-15:00 TÖRTELI TELEK Márta: NYELVI VÁLTOZÓK A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVI PRODUKCIÓBAN ÉS PERCEPCIÓBAN
15:00-15:30 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: BENCE Erika, HORVÁTH FUTÓ Hargita, HÓZSA Éva
15:30-15:45 BENCE Erika: A VÁR BE- ÉS VISSZAVÉTELE(A TÖRTÉNELMI MÚLT ELBESZÉSÉNEK STRATÉGIÁI)
15:45-16:00 HORVÁTH FUTÓ Hargita: GION NÁNDOR MOTÍVUMVILÁGA ÉS A MOTÍVUMOK VISSZAVEZETÉSE
16:00-16:15 HÓZSA Éva: KOSZTOLÁNYI-KÖZEGBEN(KOSZTOLÁNYI-RECEPCIÓK KÖZÖTT)
16:15-16:30 UTASI Csilla: A PRÉDIKÁTORI HIVATÁSTUDAT HELTAI GÁSPÁR SZÁZ FABULÁJÁBAN
16:30-16:45 CSÁNYI Erzsébet: MANZÁRD-NYELV DANILO KIŠ MANZÁRDJÁBAN
16:45-17:00 NOVÁK Anikó: VALÓS ÉS IMAGINÁRIUS KOLLEKCIÓK POÉTIKÁJA (TOLNAI OTTÓ IMAGINÁRIUS MÚZEUMA)
17:00-17:15 SZERDA Zsófia: TEST ÉS MOZDULAT
17:15-17:30 UTASI Anikó: „AZ ÚGY VOLT…“ (JANIKOVSZKY ÉVA GYERMEKMONOLÓGJAIRÓL
17:30-17:45 SAMU János Vilmos: A HANG TESTE / A TEST HANGJA
17:45-18:00 DANYI Magdolna: TUDOMÁNY, MÓDSZER, ARGUMENTÁCIÓ
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Elnöklők: PAPP Árpád, HÓDI Sándor, PÉICS Hajnalka
13:30-13:45 PAPP Árpád: QUO VADIS, VAJDASÁGI NÉPRAJZ?
13:45-14:00 RAFFAI Judit: MIT TUDUNK TÖRTÉNETEINKRŐL?(A TÖRTÉNETMONDÁS JELLEMZŐI A VAJDASÁGI FOLKLORISZTIKAI KUTATÁSOK TÜKRÉBEN)
14:00-14:15 HÓDI Sándor: TUDÁSVAGYON – TUDOMÁNYPOLITIKA
(SZEMPONTOK EGY NEMZETI TUDÁSSTRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ)
14:15-14:30 GRABOVAC Beáta: A VONZÁS TÖRVÉNYEI(SZERELMI ATTITŰDÖK A VAJDASÁGI FIATALOK KÖRÉBEN)
14:30-14:45 ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIAI FÜZETEIBEN(1990–2000)
14:45-15:00 HUSZÁR Elvira: A KODÁLY-MÓDSZER HITOKTATÁSON BELÜLI ALKALMAZÁSÁNAK EGY LEHETŐSÉGE
15:00-15:30 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: RAFFAI Judit, HUSZÁR Elvira, SZLÁVITY Ágnes
15:30-15:45 SZLÁVITY Ágnes: A KARRIERLEHETŐSÉGEK HATÁSA A DOLGOZÓK ELÉGEDETTSÉGÉRE
15:45-16:00 TÓTHNÉ GLEMBA Klára: A BÁNÁTI FIATALOK HELYZET- ÉS JÖVŐKÉPE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN
16:00-16:15 MAJOR Gyöngyi: A JÖVŐTEREMTÉS FELELŐSSÉGE
16:15-16:30 BADIS Róbert: VEGYES HÁZASSÁGOK A VAJDASÁGI MAGYAR NÉPESSÉG KÖRÉBEN A 21. SZÁZAD ELEJÉN
16:30-16:45 BILICKI Mónika: A MULTIKULTURÁLIS SZEMLÉLETMÓDÚ NEVELÉS LEHETSÉGES OPCIÓI ÉS FEJLESZTÉSI IRÁNYVONALAI VAJDASÁGBAN
16:45-17:00 PÉICS Hajnalka, ROŽNJIK Andrea: A VIZSGA ELŐTTI KÖTELEZETTSÉGEK RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE MATEMATIKÁBÓL A SZABADKAI ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON DOKIMOLÓGIAI SZEMPONTBÓL
17:00-17:15 MAJOR Lenke: A KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HATÁSAINAK ATTITŰDVIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRÉBEN
17:15-17:30 MÁTÉ Emese: EGY-SÉG TUDATUNK
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Elnöklők: VINCZE István, BARAK Ottó, CZÉKUS Géza
13:30-13:45 VINCZE István: SPEKTROFOTOMETRIAI MÓDSZEREKA FEDÉSI KETTŐSCSILLAGOK KUTATÁSÁBAN
13:45-14:00 SEFCSICH György: ADALÉKOK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS NÉHÁNY ELVI KÉRDÉSÉHEZ
14:00-14:15 TAKÁCS Márta, TÓTHNÉ LAUFER Edit: A LÁGY SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA KOCKÁZATKEZELŐ MODELLEKBEN
14:15-14:30 LENDÁK Imre: SMART GRID ÉS GRÁFELMÉLET
14:30-14:45 BARAK Ottó: A SZÍVFREKVENCIA VÁLTOZÉKONYSÁGA A SPORTOLÓK KÖRÉBEN
14:45-15:00 CZÉKUS Géza: A FÜLKAGYLÓ MORFOLÓGIAI ÉS KVANTITATÍV TULAJDONSÁGAI KÉT SZABADKAI MINTÁBAN
15:00-15:30 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: GAUDÉNYI Tivadar, FÁBIÁN Gyula, KÖNYVES Tibor
15:30-15:45 GAUDÉNYI Tivadar, ĆALIĆ Jelena, MILOŠEVIĆ V. Marko, ŠTRBAC Dragoljub, MILIVOJEVIĆ Milovan: A PANNON-ALFÖLD SZERBIAI RÉSZÉNEK DEFINIÁLÁSA
15:45-16:00 FÁBIÁN Gyula, BUDINSKI Ljubomir: A PALICSI-TÓ LÉTFENNTARTÓ ÁRAMLATAI
16:00-16:15 PUTARICH IVÁNSZKY Veronika: A VAJDASÁGI TISZA-TÉR VÍZKÉSZLETE
16:15-16:30 LENGYEL László, BERÉNYI János, KÖNYVES Tibor, MUHI B. Béla: A TANYÁK FENNTARTHATÓ GAZDÁLKODÁSA
16:30-16:45 KÖNYVES Tibor, LENGYEL László: AZ ÖKOLÓGIAI SZEMLÉLETŰ ÁLLATTARTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A VAJDASÁGBAN
16:45-17:00 MUHI B. Béla: A TURIZMUS MINT ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉG VAJDASÁG TANYAVILÁGÁBAN
17:00-17:15 PÓSA Mihály: A NEM STABILIZÁLT VÍZMOLEKULÁK ÉS A HIDROFÓB TULAJDONSÁG
17:15-17:30 BOZSÓ József, RAJIĆ Aleksandar: A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA LEHETŐSÉGE A NAGYBECSKEREKI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLÁN
17:30-17:45 NAGY Imre: AZ EU-S TÁMOGATÁSOK HATÁSA VAJDASÁG REGIONÁLIS ÉS VIDÉKFEJLЕSZTÉSÉRE
18:00 A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS BEZÁRÁSA

Az előadások szerzői és intézményeik:

BADIS Róbert Identitás Kisebbségkutató Műhely, Zenta
BARAK Ottó Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Élettani Intézet
BENCE Erika Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
BENYHE Sándor Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet, Szeged
BILICKI Mónika SZTE, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszék
BOZSÓ József Műszaki Szakfőiskola, Nagybecskerek
BUDINSKI Ljubomir Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízügyi Tanszék, Szabadka
ĆALIĆ Jelena Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Cvijić Jovan Földrajzi Intézet, Belgrád
CSÁNYI Erzsébet Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
CZÉKUS Géza Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
DANYI Magdolna nyugalmazott egyetemi tanár, Palics
FÁBIÁN Gyula Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Vízügyi Tanszék, Szabadka
GAUDÉNYI Tivadar Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Cvijić Jovan Földrajzi Intézet, Belgrád
GRABOVAC Beáta Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, SzabadkaBME, Természettudományi Kar, Kognitív Tudományi Tanszék, Pszichológia Doktori Iskola
HÓDI Sándor Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, Ada
HORVÁTH FUTÓ Hargita Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
HÓZSA Éva Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, SzabadkaÚjvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
HUSZÁR Elvira Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
KOCSIS Károly MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest
KÖNYVES Tibor Belgrádi Megatrend Tudományegyetem, Bioélelmiszer-termelő Kar, Topolya
KOVÁCS RÁCZ Eleonóra Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
LENDÁK Imre Újvidéki Egyetem, Műszaki Kar
LENGYEL László Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zentai Konzultációs Központ
MAJOR Gyöngyi Educons Egyetem, Sport és Turizmus Kar, Újvidék
MAJOR Lenke Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, SzabadkaSzegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola
MÁTÉ Emese Felsőfokú Szakirányú Óvóképző és Edző Szak, Szabadka
MILIVOJEVIĆ Milovan Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Cvijić Jovan Földrajzi Intézet, Belgrád
MILOŠEVIĆ V. Marko Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Cvijić Jovan Földrajzi Intézet, Belgrád
MOLNÁR CSIKÓS László Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
MUHI B. Béla Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék
NAGY Imre Újvidéki Egyetem, Természettudományi kar
NOVÁK Anikó SZTE, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Magyar Irodalom Alprogram
PAPP Árpád Városi Múzeum, Szabadka
PÁSZTOR KICSI Mária Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
PAUK János Gabonakutató Nonprofit Kft, Szeged
PÉICS Hajnalka Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka
PÓSA Mihály Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar
PUTARICH IVÁNSZKY Veronika nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidék
RAFFAI Judit Városi Múzeum, Szabadka
RAJIĆ Aleksandar Műszaki Szakfőiskola, Nagybecskerek
RAJSLI Ilona Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
ROŽNJIK Andrea Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka
RUDAS Imre Óbudai Egyetem, Budapest
SAMU János Vilmos Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, SzabadkaPTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola
SEFCSICH György nyugalmazott címzetes műegyetemi tanár, Szabadka
ŠTRBAC Dragoljub Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Cvijić Jovan Földrajzi Intézet, Belgrád
SZERDA Zsófia PTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola
SZLÁVITY Ágnes Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Szabadka
TAKÁCS Márta Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
TÖRTELI TELEK Márta Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa – Martonos
TÓTHNÉ GLEMBA Klára VAT, Oktatásügyi, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság, Újvidék
TÓTHNÉ LAUFER Edit Óbudai Egyetem, Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola
UTASI Anikó Óvóképző Szakfőiskola, Újvidék
UTASI Csilla Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
VINCZE István Belgrádi Csillagvizsgáló, Belgrád
VUKOV RAFFAI Éva Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

REZÜMÉKÖTET

A konferencia ISBN-nel ellátott rezümékötete pdf formátumú elektronikus kiadványként (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) a lenti fedőlapra kattintva nézhető meg és tölhető le!

KONFERENCIAKÖTET

A konferencia ISBN-nel ellátott konferenciakötete pdf formátumú elektronikus kiadványként (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás teljes szövegének közlése: M63) a lenti fedőlapra kattintva nézhető meg és tölhető le!

A KONFERENCIA (SAJTÓ)VISSZHANGJAI

KÉPGALÉRIA