Hogyan léphet be az MTA külső köztestületébe?

 • Kik képezik a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének külső tagságát?

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) köztestülete 1994-ben, a MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény hatályba lépésével jött létre. 2000-től kezdve a Magyarország határain kívül élő és/vagy dolgozó tudósok, kutatók is jelentkezhetnek a köztestületbe. A köztestület külső tagja lehet az a személy, aki Magyarországon vagy a tartózkodási helye szerinti országban elismert tudományos fokozattal (PhD) rendelkezik, magyar vagy részben magyar nemzetiségűnek vallja magát, és külföldi (nem magyar) vagy kettős (külföldi-magyar) állampolgár.

 • Milyen előnyökkel rendelkeznek az MTA köztestületének külső tagjai?
   
 • elnyerik a „magyar tudományos állampolgárságot”,
 • havonta tájékoztatást kapnak a Magyarországon kívüli magyar tudományos életről a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elektronikus formában megjelenő hírlevelén keresztül,
 • hozzáférhetnek az Akadémiai Adattárhoz, amelyben lekérdezhető az MTA valamennyi rendes, levelező, külső, tiszteleti tagja, illetve magyarországi és külső köztestületi tagja,
 • részt vehetnek az MTA tudományos osztályainak munkájában,
 • pályázhatnak a magyarországi és szülőföldi kutatómunkát támogató Domus senior ösztöndíjra. (A Domus Hungarica Scientiarum et Artium Ösztöndíjprogram magyarországi pályázata keretében junior – 35 év alatti, tudományos fokozattal nem rendelkező –, és senior szakemberek kutathatnak, dolgozhatnak magyarországi egyetemeken, kutatóintézetekben és levéltárakban legfeljebb 3 hónap időtartamban, illetve támogatás kérhető magyarországi konferencián való részvételhez is. A Domus szülőföldi pályázat keretében pedig a Kárpát- medencében élők nyerhetnek támogatást lakóhelyükön végzett kutatómunkájukhoz.)
 • az MTA köztestülete szerbiai tagjainak száma meghaladja a 200-at; 2008 óta a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács mint a vajdasági magyar tudományosság ernyőszervezete évente megrendezi a tagok számára a Tudóstalálkozót
   
 • Belépési folyamat:

Az MTA köztestületének külső tagságára jelentkezők az Akadémiai Adattáron keresztül kérhetik felvételüket a https://aat.mta.hu/aat/Registration/ ExternalPublicBody oldalon.

 • Teendők:
 1. az Akadémiai Adattárban kitöltött elektronikus adatlapot a „Nyomtatási kép” gomb segítségével kell kinyomtatni
 2. az így keletkezett belépési nyilatkozatot aláírni
 3. a tudományos fokozat (PhD) meglétét igazoló dokumentumot fénymásolni
 4. a két dokumentumot a következő címre postázni:
  MTA Határon Túli Magyarok Titkársága, 1051 Budapest, Nádor utca 7. Magyarország

A Titkárság munkatársai a +36 1 4116196-os telefonszámon, illetve a kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu e-mail címen érhetők el.

A köztestületbe történő jelentkezés folyamatos. A jelentkezések elbírálására a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság jogosult.
Az MTA névre szóló, elnöki aláírással hitelesített oklevél megküldésével ismeri el a külső köztestületi tagságot. A Határon Túli Magyarok Titkársága az április 30-ig, illetve az október 31-ig beérkezett jelentkezések alapján a külső köztestületi okleveleket évente két alkalommal küldi ki: a májusi rendes közgyűlést követően és a novemberi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.

AZ MTA magyar tudományosság külföldön programjáról részletes tájékoztatás a http://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/bemutatkozik-az-mta-magyartudomanyossag-kulfoldon-programja-105588 oldalon olvasható.