MTA szerbiai akadémikusai

A MTA külföldi akadémikusait a MTA külső tagjai és tiszteleti tagjai alkotják.

Külső taggá az a tudós választható, aki Magyarország határain kívül él, tehát nem magyar állampolgár, de magát magyarnak vallja, tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli, és szoros kapcsolatot tart a magyar tudományos élettel.

A MTA szerbiai külső taggá eddig két személyt választott:

Kastori Rudolf

Dušan Čamprag (elhunyt 2021-ben)

Tiszteleti taggá az a külföldön tevékenykedő tudós választható, aki szaktudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és aki a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot. Az MTA eddig nem választott szerbiai állampolgárságú tiszteleti tagot.