MTA szerbiai köztestülete


Az MTA 2000. májusi közgyűlése fogadta el a köztestület kiterjesztését Magyarország határain túlra. Ettől kezdve az MTA köztestületének vannak – magyarországi tagjain túl – határon túli tagjai is.

A jelentkezőt az MTA állampolgársága alapján a hazai (magyarországi) vagy a határon túli országok valamelyike köztestületi tagságába sorolja be.

A MTA szerbiai köztestülete jelenleg 211 tagot számlál.

Az MTA szerbiai köztestületének tagja lehet bárki, aki magát magyarnak (is) vallja, szerbiai vagy kettős (szerbiai és magyar) állampolgársággal rendelkezik, Szerbia tudományos minősítési szabályai szerint doktori (PhD) tudományos fokozattal rendelkezik és saját elhatározásából jelentkezik a köztestületbe.

A jelentkezés folyamatos, létszámkorlátozás nincs. A jelentkezéshez a kitöltött és aláírt jelentkezési űrlapot, valamint a doktori fokozat megszerzéséről szóló oklevél egyszerű fénymásolatát kell elküldeni a következő címre:

MTA Határon Túli Magyarok Titkársága
Nádor u. 7. I. em. 104-1051051
Budapest
Hungary

A köztestületi tag megjelölés címként nem használható! A köztestületi tagság tehát nem akadémikusságot jelent, hanem az MTA holdudvarához való egyfajta lazább kötődést.