Megtartotta jubileumi konferenciáját a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

Megtartotta jubileumi konferenciáját a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

A termés betakarítása a 10. Tudóstalálkozón

Kocsis Károly akadémikus, dr. Takács Márta dékánhelyettes, dr. Lendák Imre elnök, dr. Csányi Erzsébet alelnök, dr. Lengyel László alelnök

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 2019. április 13-án Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon szervezte meg a 10., jubileumi Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót Szabadság és tudomány címmel, melyre 97 szerző összesen 69 előadással jelentkezett a tudományok és művészetek minden területéről. A rendezvényre meghívták a többi vajdasági magyar civil szervezetet és intézményt is, amelyek tudományos kutatással foglalkoznak,  hisz a VMAT ezek ernyőszervezeteként működik és teljességében igyekszik átfogni, koordinálni az erre vonatkozó szerveződést.

A rendezvény ünnepélyes megnyitója zenei bevezetővel kezdődött, majd Lendák Imre, a VMAT elnöke, Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke, Morvai Tünde, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság osztályvezetője és Takács Márta, az MTTK dékánhelyettese köszöntötte a résztvevőket. Ezután  átadták a Vajdasági Magyar Tudományosság 2018-as Aranybagoly Díjait a műszaki és természettudományok területén Cvetićanin Líviának és Sörös Zitának, a társadalom- és humán tudományok/művészetek területén pedig Kapitány Attilának, akik ezt követően bemutatták tevékenységüket.

A műsor folytatásában hét teremben folytak a szekcióülések. Az elhangzott előadások a vajdasági magyar tudományosság jelenlegi állásának színes keresztmetszetét mutatják.

Kovách Imre, az MTA doktora Stabilitás és társadalmi feszültségek (A magyar társadalom politikai integrációja) című plenáris előadásával a konferencia végén szerepelt, majd a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács szakbizottsági koordinátorai összefoglalták a szekciókban folyó munkát.

Ismét bebizonyosodott, hogy a Tudóstalálkozó a vajdasági magyar közösség fontos eseménye, melynek a szakmai kérdések megvitatásán túl a kapcsolatépítés is lényeges eleme. Igen örvendetes, hogy a konferencián egy generációváltás volt észlelhető.

A VMAT 2008-ban nagy reményekkel és célokkal indult, amelyek között a legfontosabb elképzelések a vajdasági magyar tudományosság intézményesítéséhez kötődtek. E stratégiai célokat azonban a szervezet nem tudta megvalósítani az anyagi eszközök elmaradása miatt. Sok mindent viszont sikerült tető alá hoznia: bevezette és állandósította a Tudóstalálkozót, amely Vajdaságban egyedülálló, nemcsak azért, mert a legtömegesebb vajdasági magyar  tudományos/interdiszciplináris tanácskozás,  hanem mert minden szakterületet felölel; továbbá kifejlesztett egy tudományos kiadói tevékenységet (rezümékötetek, konferenciakötetek); bekapcsolódott az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság munkájába; együttműködést alakított ki a Kárpát-medence magyar tudományos szervezeteivel; honlapján létrehozta a VM Tudományos Adattárat, melynek jelenleg 300 tagja van, valamint 2017-ben létrehozta a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díját PhD tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar kutatók részére – egyrészt a műszaki, az élő és élettelen természettudományok, másrészt a humán- és társadalomtudományok/művészetek területén.

Az Akadémiai Tanács ezeket a tevékenységi formákat megtartva kíván tovább működni az elkövetkező évtizedben is a megfogalmazott stratégiai elvek mentén.

 

B. A.