Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2019 – Részletes program

SZABADSÁG ÉS TUDOMÁNY

10. VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2019

PROGRAM

8:30–9:00     REGISZTRÁCIÓ

9:00–10:00    MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK

Zenei bevezető

LENDÁK Imre elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

GARAB Győző alelnök, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság

MORVAI Tünde osztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

MILOŠEVIĆ Zoran titkár, Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság 

DE NEGRI Ibolya, MNT Végrehajtó Bizottsági tag

IVANOVIĆ Josip dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

KÉPES BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT 10 ÉVRŐL (CSÁNYI Erzsébet alelnök összeállítása)

Az Aranybagoly Díj átadása KAPITÁNY Attilának, CVETIĆANIN Líviának és SÖRÖS Zitának

 

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

Elnöklők: LENDÁK Imre, CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László

10:00- 10:30  KOVÁCH Imre: Stabilitás és társadalmi feszültségek. A magyar társadalom politikai integrációja

10:30–10:45    KAPITÁNY Attila bemutatkozása

10:45–11:00    CVETIĆANIN Lívia bemutatkozása

11:00–11:15    SÖRÖS Zita bemutatkozása

11:15–11:30    BORSOS Éva: Tantermen kívüli oktatás Vajdaságban

11:3013:00   PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLELŐTTI SZEKCIÓÜLÉSEK

 

11:30–13:00 HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK (DÍSZTEREM, 1. emelet)

Elnöklők: Szilágyi Mária, Novák Anikó

11:30–11:45    Korhecz Papp Zsuzsanna:        Egy budai barokk festő beazonosítása

11:45–12:00    Szilágyi Mária, Sladić Mirjana: Műemlékek felújítása – kutatás és gyakorlat

12:00–12:15    Kukli Csaba:   Shakespeare a filmvásznon: Julie Taymor Titus című filmadaptációjának elemzése

12:15–12:30    Samu János, Beke Ottó: A telematikus társadalom „keretei” – kép, test, kód

12:30–12:45    Samu-Koncsos Kinga: A tárgy (s)alakja – Nemes Nagy Ágnes: Eső, hó (Dalmát kutyák?) Gőzölögnek

12:45–13:00 Novák Anikó: Az önreflexivitás narratív stratégiái Tolnai Ottó Szeméremékszerek című regényében

11:3013:00   TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I. (5-ös terem, 1. emelet)    

Elnöklők: Jávor Rebeka, Velisek-Braskó Ottilia

11:30–11:45    Tóth-Glemba Klára:     Identitás és kommunikáció a kulturális politika kontextusában – különös figyelemmel a kisebbségi közösségekre

11:45–12:00    Grabovac Beáta:         Pozitív és negatív érzelmi tartalmak automatikus aktivációja

12:00–12:15    Jávor Rebeka:  Mit gondolhat a „másik”? Mentalizációs előnyök korai kétnyelvűeknél

12:15–12:30    Simonyi Gabriella:       A filmélvezet és a filmbeli karakterekkel való azonosulás viszonya

12:30–12:45    Velisek-Braskó Ottilia, Utasi Anikó:    A tehetséges gyermekek inkluzív oktatása

12:45–13:00    Simonyi Gabriella:       A hazugság fogalma első osztályos gyermekeknél

11:30–13:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II. (7-es terem, 1. emelet)     

Elnöklők: Nagy Imre, Major Gyöngyi

11:30–11:45    Dudás Attila:   Az embrionális őssejtekkel kapcsolatos találmányok szabadalmi oltalma

11:45–12:00 Beretka Katinka: Nemzeti kisebbségi különjogok kontra egyetemi autonómia: gondolatok egy hatásköri konfliktusról

12:00–12:15    Kiss Ferenc, Maravić Nikola, Nikolić Ivana:     A vajdasági magyar vállalkozók tájékozottsága a rendelkezésükre álló nem visszatérítendő uniós pénzügyi támogatásokról

12:15–12:30   Major Gyöngyi: Kreatív ipar és művészet-brand együttműködés

12:30–12:45    Nagy Imre:      Az EU regionális politikájának hatása Vajdaság terület- és vidékfejlesztésére

12:45–13:00    Stojić Karanović Edit, Imamović Enisa:    Regionális és interregionális együttműködési formák korszerű fejleményei (A Duna Transznacionális Program példája)

11:3013:00  MŰSZAKI TUDOMÁNYOK I. (9-es terem, 2. emelet)

Elnöklők: Lukity Tibor, Lovra Éva

11:30–11:45    Bálint Krisztián: A szabadkai MTTK felújításának vagyonvédelmi sajátosságai

11:45–12:00 Bošković Oliver, Tarján László:  A közlekedés biztonságszintjének felmérése Loznica községben

12:00–12:15    Cselyuszka Norbert:    Felületi plazmonszerű hullámterjedésen alapuló elektromágneses és akusztikus érzékelők, kétkomponensű keverékek összetételének meghatározása

12:15–12:30    Lovra Éva:        Szabadka belvárosának mikrourbanizmusa – morfológia és tipológia

12:30–12:45    Lukity Tibor: Energiaminimalizációs modellek a képfeldolgozásban

12:45 – 13:00 Lendák Imre:    Teljesítményáramlások napi szintű csoportosítása és előrejelzése nagy adatok alapján

11:3013:00  TERMÉSZETTUDOMÁNYOK I. (10-es terem, 2. emelet)

Elnöklők: Pósa Mihály, Sörös Zita

11:30–11:45    Gyülvészi Gyula:          Az intradurális gerincdaganatok jellemzői Vajdaság területén

11:45–12:00 Horvát Olga:      Az antibiotikumok ismerete és használata a páciensek körében

12:00–12:15    Resnyák Krisztina, Kiss Ferenc, Šoronja Simović Dragana, Maravić Nikola, Sörös Zita, Đorđević Miljana, Đorđević Marijana:   A serdülő korosztály étkezési szokásai, illetve az étkezéshez való hozzáállása

12:15–12:30    Pósa Mihály:   Hidrofób bináris elegyek micelláris oldhatóságának termodinamikai vizsgálata

12:30–12:45    Fehér Illés, Stefanovitsné Bányai Éva, Petrović-Gegić Anita: Változások a Tisza halállományában az Országhatár–Becsei gát szakaszon 1996–2018 között

12:45–13:00    Holpert Csilla, Šoronja Simović Dragana, Smole Možina Sonja, Sterniša Meta, Sörös Zita:            Cukorrépa- és szentjánoskenyér-rostok mint funkcionális adalékok az étkezésben

13:0014:00     ÁLLÓFOGADÁS (6-os terem, 2. emelet)

 

14:0015:30     PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEK

14:0015:30       HUMÁN TUDOMÁNYOK II. (díszterem, 1. emelet)

Elnöklők: Molnár Csikós László, Károly Adrienn

14:00–14:15    Kulcsár Sarolta, Novák Anikó: A kívülállás poétikája Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregényében

14:30–14:45  Bordás Sándor: Írói nevek és figurák – az ismerős név történetszervező ereje a mai magyar prózában

14:15–14:30    Károly Adrienn: Verbálisan tolmácsolt vizualitás (Szövegbe írt fényképek Kosztolányi Dezső regényeiben)

14:45–15:00   Csányi Erzsébet: Ellenkulturális jegyek Garaczi László korai műveiben

15:00–15:15  Máté Emese: A gyermekirodalom tematikája az alternatív oktatási modellekben

15:15–15:30  Molnár Csikós László: Inercia a nyelvben

 

14:0015:30     TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ III. (5-ös terem, 1. emelet)

Elnöklők: Vataščin Péter, Rózsa Rita

14:00–14:15    Rózsa Rita:       A vízválasztó 2000-es év – Szerbia lehetőségei az EU felé

14:15–14:30 Vataščin Péter: Etnictitás és territorialitás a délszláv háborúk menekültjeinek identitásában – szabadkai példák

14:30–14:45   Zakinszky Toma Viktória:           Médiaüzenetek és közvélemény (Mit gondol a migrációról és a migránsokról a vajdasági ember?)

14:45–15:00 Dukai Edit:          Külhoni fiatalok Pécs városában

15:00–15:15 Lendák-Kabók Karolina: Törjön szét az üvegfal vagy mégsem?

15:15–15:30 Ördögh Tibor:   Közel s mégis oly távol – Szerbia európai integrációs kihívásai

14:0015:30    TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ IV. (7-es terem, 1. emelet)

Elnöklők: Kapás Mónika, Mészáros Zoltán

14:00–14:15    Kapás   Mónika: A Horgoson és Csantavéren élő roma/cigány közösség helyzete a munkaerőpiacon

14:15–14:30    Vukov Raffai Éva, Raffai Judit, Németh Ferenc, Fehér Viktor: Témák és beszélőközösségek Székelykevén (Egy terepmunka tanulságai)

14:30–14:45    Angler Kinga:  A szemléletformálás szükségessége a borismeret oktatásában a vendéglátó szakképzésben

14:45–15:00    Máté Andrea:  Bor–kultúra–oktatás? Neveljük-e a fiatalokat a borkultúrára?

15:00–15:15  Mészáros Zoltán:           A második világháború jugoszláviai eseményeinek új értelmezési paradigmája

15:15–15:30 Muhi Béla:         A városmarketing alkalmazásának lehetőségei Újvidék esetében

 

14:0015:30       MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK (9-es terem, 2. emelet)

Elnöklők: Koós Csilla, Kőrösi Gábor

14:00–14:15   Koós Csilla, Maravić Nikola, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecília, Dokić Ljubica, Sörös Zita:            Szénhidrát alapú stabilizátorok használata emulziók gyártása folyamán

14:15–14:30 Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka:          Integrált minőségbiztosítás az agráriumban

14:30–14:45    Tarján Tobolka Albina: Az érdekeltek szerepe a védett területeken folyó erdőgazdálkodásban: Esettanulmány a Kovilji–Péterváradi Rét Különleges Természeti Rezervátum példáján

14:45–15:00  Kőrösi Gábor, Simonyi Gabriella:          Vajon a rekurrens neurális hálózatok képesek-e forradalmiasítani a predikciós módszereinket?

15:00–15:15 Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos:          Az EN ISO 22000:2018 szabvány új követelményrendszere

15:15–15:30 Horák Rita:         A tanítók és óvodapedagógusok környezetvédelemmel kapcsolatos tudása

14:0015:30      MŰSZAKI TUDOMÁNYOK II. (10-es terem, 2. emelet)

Elnöklők: Pintér Róbert, Tarján László

14:00–14:15   Tarján László:  Hang- és zajfelismerés használhatósága decentralizált LPWAN felügyelőrendszereknél

14:15–14:30    Maravić Čisar Sanja, Pintér Róbert:    Egyéni teljesítmény mérése problémaalapú oktatás keretén belül

14:30–14:45    Papp Zoltán, Rapajić Sanja:    A nemlineáris komplementaritási feladat megoldására szolgáló numerikus módszerek

14:45–15:00  Póth Miklós:      Digitális képek tömörítése KMM-módszerrel

15:00 – 15:15 Simonyi Dénes, Kőrösi Gábor, Simonyi Gabriella:       A gondolatalapú szövegbevitel és biztonságtechnikai lehetőségei

15:15–15:30 Mester Gyula:    Önvezető autók fejlesztésének áttekintése

14:0015:30      MŰSZAKI TUDOMÁNYOK III. (8-as terem, 2. emelet)

Elnöklők: Martinovity Anna, Kovács Cintia

14:00–14:15   Tóth Árpád, Petrović Borislava,Marjanović Milana:  Új terápiás terem tervjavaslata neutron dózis mérések és Monte Carlo (MC) szimulációk alkalmazásának összehasonlításával

14:15–14:30    Martinovity Anna, Tarján László, Gogolák László:       Automatizáció vagy edukáció szükséges-e a vajdasági KKV-k körében?

14:30–14:45    Námesztovszki Zsolt, Kovács Cintia: Informatikai trendek hatása a pedagógusok képzésére

14:45–15:00  Pintér Róbert, Maravić Čisar Sanja:     Óralátogatás nyilvántartása Arduino mikrovezérlő és mobilalkalmazás segítségével

15:00 – 15:15 Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea: Dr. Detki József, a Szabadkai Építőmérnöki Kar matematikaoktatásának meghatározó alakja

 

15:30–16:00     A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS ZÁRÁSA (díszterem)

 A szakbizottsági koordinátorok összefoglalói:

  • Természettudományi: Horák Rita, Lukity Tibor
  • Műszaki tudományok: Lendák Imre, Tarján László
  • Orvostudományok: Horvát Olga
  • Agrártudományok: Sörös Zita, Lengyel László
  • Társadalomtudományok: Beretka Katinka, Muhi Béla
  • Bölcsészettudományok: Csányi Erzsébet
  • Művészetek: Kapitány Attila
1 COMMENT
  • Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2019 – Részletes program – VMAT

    […] 2019 “SZABADSÁG ÉS TUDOMÁNY” konferencia részletes programja elérhető itt: link. IDŐPONT: 2019. április 13. […]

Comments are closed.