VMAT 10 – A vajdasági magyar tudományosság ernyőszervezetének tíz éve

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács fennállásának tízéves évfordulóját ünnepelte 2018. november 3-án az MTTK dísztermében, Szabadkán. A rendezvényt a szépszámú tagság mellett megtisztelte Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, valamint Morvai Tünde, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság főosztályvezetője. Kocsis Károly akadémikus, Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara dékánja és Halasi Szabolcs tartományi segédtitkár köszöntője után a múlt, a jelen és a jövő hármas pillérére épített ünnepi programban Gábrity Molnár Irén VMAT-retrospektíva cím alatt számolt be a szervezet indulásáról, alapvető céljairól, eredményeiről, valamint a meg nem valósított tervekről is. Az akadémiai tanács jelenéről, a 300 tagot számláló Vajdasági Magyar Tudományos Adattárról és a VMAT rövidtávú programtervéről a jelenlegi elnök, Lendák Imre szólt.

Ezután a Vajdasági magyar tudományos és felsőoktatási helyzetkép és fejlesztési lehetőségek címmel kerekasztal-értekezletet tartottak, melyet Csányi Erzsébet, a VMAT alelnöke moderált. A vajdasmági magyar tudományos közösség feladata, hogy időszerűsítse korábbi stratégiai elképzeléseit. A helyzetfelmérő konzultációk 2015 óta folyamatosak. 2016-ban a Vajdasági Magyar Tudományos Adattár létrehozása érdekében több tudományos-felsőoktatási civil szervezet fogott össze: a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács mint ernyőszervezet, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, a Vajdasági Magyar Doktorandusz Szervezet. Az adattár azóta elkészült, elérhető a VMAT honlapján és jelenleg 300 tagja van. Az adattár tudományterületek szerint szakbizottságokba rendezi a vajdasági doktori titulussal rendelkező tagokat és a doktoranduszokat, s a bizottságok tevékenységét a jövőben koordinátorok fogják irányítani, átgondolni, megszervezni. A természettudományi szakbizottság 45 tagot (koordinátorok: Horák Rita, Lukity Tibor), a műszaki tudományok 66 tagot (koordinátorok: Lendák Imre, Pintér Róbert), az orvostudományi szakbizottság 20 tagot (koordinátorok: Barak Ottó, Horváth Olga), az agrártudományi szakbizottság 15 tagot (koordinátor Sörös Zita), a társadalomtudományi szakbizottság 40 tagot (koordinátorok: Beretka Katinka, Muhi Béla), a bölcsészettudományi szakbizottság 103 tagot (koordinátorok: Csányi Erzsébet, Pfeiffer Attila), a művészeti szakbizottság (koordinátor: Kapitány Attila) 11 tagot számlál.

Csányi Erzsébet és Kocsis Károly

Csányi Erzsébet beszámolt arról, hogy az adattári munkálatok mellett 2015 óta több kérdőívvel fordultak a vajdasági tudományos szféra képviselői, az adattár tagjai felé. E stratégiai együttgondolkodásban kiinduló probléma az anyaországi felmérések alapján is kimutatott tényállás, miszerint a felsőoktatást illetően az utódállamok közül Szerbiában (Vajdaságban) a legrosszabb a magyar nyelvű felsőoktatási képzési kínálat.

Az érintett szakmai szervezetek egyeztető vitafórumokat, műhelybeszélgetéseket tartottak a vajdasági akadémiai közösség képviselőinek, az MTA külső köztestületi tagságának, mérvadó felsőoktatási intézményeink képviselőinek, tudományos civil szervezeteink, doktoranduszaink bevonásával:

A 2015 óta zajló egyéni, kérdőíves lekérdezések és az intézmények, szakmai szervezetek, testületek egyeztető fórumain, kerekasztal-értekezletein kikristályosodó szakmai állásfoglalások alapján Vajdaságban az alábbi fejlesztési irányok szükségesek a felsőoktatási és tudományos stratégia alapelemeiként:

  • új, magyar tannyelvű, Szerbiában akkreditált alap- és mesterszakok beindítása
  • két- és háromnyelvű, Szerbiában akkreditált felsőoktatási tanulmányi programok beindítása alap- és mesterszakon
  • új felsőoktatási intézmény (Vajdasági Magyar/Multietnikus Egyetem)
  • Vajdasági Magyar Kisebbségkutató Intézet

A VMAT tízéves jubileumán ismét szóba kerültek ezek a célkitűzések mint a vajdasági magyar tudományos és felsőoktatási stratégia elengedhetetlen elemei. A vitában felszólaltak a tudományterületek képviselői, a szakbizottságok koordinátorai. A jelenlévők létrehozták a Vajdasági Felsőoktatási és Tudományos Fórumot (VFTF), amely elkövetkező ülésein a stratégiai pontok közül először a kutatóintézet megvalósításán fog tevékenykedni.

Az eredeti cikk az alábbi hivatkozáson tekinthető meg: Szabad Magyar Szó: VMAT 10 – A VAJDASÁGI MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG ERNYŐSZERVEZETÉNEK TÍZ ÉVE

A következő hivatkozáson Gábrity Molnár Irén – A VAJDASÁGI MAGYAR AKADÉMIA TANÁCS TÍZ ÉVE című prezentációja tekinthető meg.