Készül a Vajdasági Magyar Tudományos Adattár

Az idei évben a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) mint a vajdasági magyar tudósok és felsőoktatásban dolgozó tanárok ernyőszervezete kérdőív segítségével szólította meg a hatáskörébe tartozó szakmai szféra képviselőit a Vajdasági Magyar Tudományos Adattár létrehozása érdekében. A felhívás terjesztésében a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium is segített.

 

A kezdeményezésre eddig összesen 234 doktorandusz illetve doktori titulussal már rendelkező személy reagált és regisztrált az adott internetes felületen. Az adatbázis a vajdasági magyar tudományos munkatársak friss adataira épül és a jövőben egy korszerű, interaktív, mobilis portállá kíván fejlődni.

A gyűjtőmunka még folyamatban van, de a meglévő adatokból a VMAT honlapján máris létrejött egy nagyon praktikus menüpont (https://vmat.rs/vajdasagi-magyar-tudomanyos-szakbizottsagok/), amely a tagok szakbizottságok, szakterületek szerinti keresését is lehetővé teszi. Ez máris megkönnyíti a vajdasági magyar tudományos káderállományban való tájékozódást, az egymásközti kapcsolatfelvételt, a vajdasági magyar tudományosság kapacitásainak felmérését, hisz valójában ezzel a potenciális tudományos munkatársak adattára válik hozzáférhetővé. A továbbiakban a honlapot még életszerűbbé teszik majd a róla küldött hírlapok, értesítések.

2017. 10. 21-én a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szervezésében bemutatták a projekt keretén belül létrejött bázist és annak fejlesztési lehetőségeit. Dr. Lendák Imre, a VMAT elnöke vezetésével az eddigi eredményeket dr. Halasi Szabolcs tartományi segédtitkár, dr. Námesztovszki Zsolt dékánhelyettes (Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar), dr. Csányi Erzsébet alelnök (Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács), dr. Grabovac Beáta és dr. Pintér Róbert docensek méltatták és ismertették. A bázis jelenlegi adatainak kiértékeléséből kiderül, hogy 30-39 év közötti potenciális munkatársból van legtöbb (98), az összlétszám 41%-a, közülük majdnem felének megvan a PhD fokozata, 67%-uk tartózkodási helye Szerbia, 63%-uk szeretne itthon maradni.

Az elemzés felölelte az adattár adatainak statisztikai feldolgozását, a begyűjtött adatok felhasználási módozatainak taglalását, szó volt az adattár fenntarthatóságáról, végül kinevezték a tudományterületenkénti felelős személyeket.

A projektet és a bázis továbbépítését a Tartományi Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság támogatja.