Pályázati felhívás a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díja elnyerésére

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács létrehozza a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díját PhD tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar kutatók részére. A díj éremből, oklevélből és pénzjutalomból áll. Minden évben két díj kiosztására kerül sor, az egyik Aranybagoly Díjat a műszaki, az élő és élettelen természettudományok, a másikat a humán- és társadalomtudományok területén tevékenykedő tudós kapja az elmúlt öt évben nyújtott kiemelkedő kutatási tevékenysége alapján, pályázás útján.

A pályázati beadványokat a díj kuratóriuma bírálja el a díj szabályzatával összhangban. A kuratórium előnyben részesíti a kiemelkedő tudományos közlemények (tanulmány, kötet), újítások, szabadalmak, innovációk szerzőit, illetve azokat, akik jelentős kutatási projekteket nyertek a vonatkozó időszakban.

Feltételek:

 • szerbiai állampolgárság és elsősorban Szerbiában végzett kutatómunka
 • PhD-fokozat
 • pályázni csupán már publikált közleményekkel lehet (megjelenés alatt álló közlemény nem fogadható el)
 • a pályázó a közlemények első szerzője legyen
 • előnyben részesülnek azok a munkák, melyek hazai tudományos intézet közreműködésével készültek (külföldi kollaboráció nem kizárt)
 • mellékelni kell a közleményekre vonatkozó hivatalos scientometriai adatokat.

A pályázati beadványnak tartalmaznia kell a szakmai életrajzot és 2012. szeptember 1.–2017. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozó alábbi adatokat:

 • elnyert hazai és külföldi ösztöndíjak, pályázatok és projektek
 • PhD-fokozat
 • a jelölt közleményeinek jegyzéke impact factor (IF) szám megadásával (ahol az van), illetve összesített IF szám megadása
 • idézettségi mutató: az 5 legfontosabb hivatkozás bibliográfiai adatai, a hivatkozás szövegkörnyezete
 • újítások, szabadalmak, innovációk listája
 • legfontosabb tudományos eredményeinek összefoglalása 10 sorban.

A pályázati kérvény és dokumentáció beküldésének határideje: 2017. október 15.
Postacím: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Vojvode Mišića 1., 21000 Novi Sad.
A jelölési/pályázati anyagokat kérjük, hogy elektronikus úton is juttassák el a vmat@vmat.rs címre a fent megadott határidőig.
Az ünnepélyes díjátadásra a 2018 április 14-én kerül sor a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozón (VMT 2018).

Újvidék, 2017. július 31.
A VMAT elnöksége