Útmutató a szerzőknek

Felkérjük a VMAT Tudóstalálkozó 2017 c. konferencián résztvevő szerzőinket, hogy a konferencián bemutatott kutatásukat írják le teljes dolgozatban és küldjék be az EasyChair rendszerén keresztül.A tanulmányokat 12 pontos betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel várjuk. A dolgozatok hossza maximum 10 A4-es oldal lehet (a margó minden oldalon 2,5 cm). A kézirat első oldala tartalmazza a szerző(k) teljes nevét (vezetéknév és keresztnév ) és munkahelyét (ld. mintadolgozat). Ez alatt a dolgozat lényegét összefoglaló, maximum 200 szavas, összefoglalás (kivonat) következzen, alatta 4–6 kulcsszó megadásával.
Ha korábban már feltöltötték a rezümét PDF-ben az EasyChair-en, akkor azt kérjük, cseréljék le a teljes dolgozatra. A szerzőket kérjük, hogy csakis lektorált dolgozatokat küldjenek be, mert a nem megfelelő nyelvezetű szövegeket nem tudjuk megjelentetni a konferenciakötetben.

Beküldési határidő: 2017. június 30.

A HIVATKOZÁS MÓDJA:
Az idézetek lelőhelyét magában a főszövegben jelöljük. Lapalji jegyzetben kommentárt, főszöveghez társuló megjegyzéseket közölhetünk. Minden idézett szövegnek meg kell jelennie a szöveg végére illesztett Irodalomjegyzékben. Az Irodalomjegyzék nem bibliográfiát közöl, hanem csak azokat a műveket tünteti fel betűrendben, amelyekre a szövegben hivatkozott a szerző. Az irodalomjegyzék létrehozására, illetve a szövegbeli hivatkozásokra vonatkozó formai előírások alapvetően az APA stílusát követik (ld. részletes útmutató).