Csányi Erzsébet Arany János-érmes

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága a magyar tudományosságért kifejtett eredményes tevékenységéért Arany János-érmet ítélt Csányi Erzsébetnek. A díjat 2012. május 7-én Pálinkás József, az MTA elnöke adta át Budapesten.

INDOKLÁS

CSÁNYI ERZSÉBET

Szerbia, Ada, 1956. február 12.

Zentán érettségizett, 1980-ban fejezte be felsőfokú tanulmányait az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán.

Rövid ideig az Újvidéki Televízióban dolgozott, majd szülővárosában volt magyartanár. 1982 óta dolgozik alma materében, először kutató-asszisztensként, később tanársegédként. 1984-ben védte meg magiszteri dolgozatát, 1995-ben doktorált. 1996 óta docens, 2001 óta rendkívüli, 2011 óta rendes egyetemi tanár. Szakterülete a magyar irodalomtörténet és az összehasonlító irodalomtudomány, a világirodalmi és a délszláv-magyar komparatisztikai kutatások.

Kritikákat, esszéket és tanulmányokat 1976 óta közöl számos jugoszláviai/szerbiai és külföldi lapban. Eddig öt önálló tanulmánykötete jelent meg, legutóbb 2010-ben Farmernadrágos próza vajdasági tükörben és Lírai szövegmezők címmel, Újvidéken. Számos kiadvány szerkesztője (A Tudás Fája, Társadalom és tudomány, Horizont és tudásmódok, Látószög, konTEXTUS, jelHÁLÓ, Csáth-járó át-járó, Mediális átlelkesítés, Alteregó, Habitus), a Stúdium vajdasági magyar felsőoktatási magazin főszerkesztője. 1999-ben Herceg János Irodalmi Díjban részesült.

Több folyóirat szerkesztőbizottságának, számos szakmai társaságnak tagja (Új Symposion, Iskolakultúra, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Magyar Írószövetség, Vajdasági Íróegyesület, az MTA külső köztestülete), a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alelnöke, a 2001-ben megalakult Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium elnöke.

2006 óta a Kontextus Kutatóműhely vezetője. A Tartományi Tudományügyi Titkárság által kiemelt fontosságú, interdiszciplináris projektnek köszönhetően eddig hat konferenciát tartottak és az Újvidéki Egyetem Bölcsészkara, valamint a Felsőoktatási Kollégium közös kiadványaként hat tanulmánykötet látott napvilágot. A kutatócsoport tíz állandó munkatársa mellett pécsi, szegedi, maribori, eszéki, veszprémi egyetemi tanárok és doktoranduszok is hozzájárultak e tudományos diszkurzus kialakításához.

Az elmúlt 10 évben a tutoriális képzési program mellett kibontakozott a Kollégium kutatói és kiadói programja is – nagyszámú egyetemi hallgatót, doktoranduszt és egyetemi tanárt, tudóst mozgósítva.

Csányi Erzsébet a Felsőoktatási Kollégium elnökeként 2002 óta főszervezője a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciának (VMTDK). A VMTDK 2011-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, egy évtized alatt a konferencia több mint 1000 kutatási eredmény bemutatásának színhelye volt Szabadkán, Zentán, Újvidéken. A Kárpát-medencei hatókörű mozgalom célja a vajdasági magyar tudományos és művészeti utánpótlás biztosítása, az elitnevelés, minek keretében létrejött a VMTDK Kristálygömb Díja, a DNS posztalfabetikus és a Jelfolyam online művészeti folyóirat. A tanácskozások nyelve a magyar, ami azért nagy jelentőségű, mert a vajdasági magyar egyetemi hallgatók többségének nem áll módjában tanulmányait az anyanyelvén folytatni.

Csányi Erzsébet a Felsőoktatási Kollégium elnökeként és a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia főszervezőjeként nagyban hozzájárult a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítéséhez a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban, az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztéséhez, valamint a vajdasági magyar tudományos élet egészének fellendítéséhez.

Csányi Erzsébet eddigi munkássága, a tudományos és művészeti utánpótlás nevelése érdekében kifejtett, folyamatosan bővülő hatókörű tevékenysége nemcsak a vajdasági, de az egész Kárpát-medencei magyarságot szolgálja.

link http://www.magyarszo.rs/hu/2012_05_09/kultura/25960/