Szervezők:

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék

MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

Időpont: 2011. április 16.

Helyszín: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (díszterem), Szabadka

Tudományos programbizottság:Berényi János
Csányi Erzsébet
Csépe Valéria
Dékány Imre
Dujmovics Ferenc
Gaál Ferenc
Gábrity Molnár Irén
Hózsa Éva
Jeges Zoltán
Kastori Rudolf
Kocsis Károly
Korhecz Tamás
Németh Tamás
Papp Árpád
Péntek János
Tarnóczy Mariann
Várady Tibor
Vincze István
Szervezőbizottság:Berényi János
Csányi Erzsébet
Gábrity Molnár Irén
Káich Katalin
Kövér Alexandra
Papp Árpád
Takács Márta
Tarnóczy Mariann

Program:
Az előadás címére kattintva az előadás prezentációját nézheti meg!

10:00-10:15 Megnyitó Berényi János
Németh Tamás
Tudományos előadások Moderátor: Berényi János
10:15-10:35 Németh Tamás Ember és környezet(e)
10:35-10:55 Csépe Valéria Tudás, nemzettudat, kétnyelvűség
10:55-11:15 Kocsis Károly Az etnikai térszerkezet változása a mai Vajdaság területén az elmúlt fél évezredben
11:15-11:35 Péntek János Az alakorral (Triticum monococcum L.) kapcsolatos kutatásaink Erdélyben
11:35-11:55 Dékány Imre Az anyagtudomány szerepe a nanotechnológiában
11:55-12:20 Kávészünet
12:20-12:40 Silling István Archaikus szakrális folklórszövegeink és a dialektológia
12:40-13:00 Pósa Mihály Az epesavak molekuláris társulásai
13:00-13:20 Czékus Géza Egy lépéssel a halál után. Ásatag csontok embertani elemzése, régi anyakönyvek biodemográfiai vizsgálata, a temető sírfeliratainak elemzése
13:20-14:00 Állófogadás
Vajdasági tudományos kiadványok bemutatása Moderátor: Csányi Erzsébet
Összefoglaló
14:00-14:10 Káich Katalin A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar kiadványai
14:10-14:20 Csányi Erzsébet konTEXTUS Könyvek. BTK – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék. A vajdasági magyar irodalom interkulturális kontextualizációja (2006 – 2010) c. régióközi tudományos projektum eredményei.
14:20-14:30 Györe Zoltán Istorija Mađara. Szerk. Rókay Péter, Györe Zoltán, Pál Tibor és Kaszás Aleksandar. Clio Kiadó, Belgrád, 2002.
14:30-14:40 Samu János Vilmos Hózsa Éva: A novella Vajdaságban. PLANTA Könyvtár, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2009.
14:40-14:50 Hódi Sándor / Hódi Éva Vajdasági magyar ki kicsoda 2010. Forum, Újvidék, 2010.
14:50-15:00 Beke Ottó Thomka Beáta: Déli témák. zEtna, Zenta, 2009.
15:00-15:10 Gábrity Molnár Irén A Magyarságkutató Tudományos Társaság 20 éves kiadói tevékenységének bemutatása (1991-2011)
15:10-15:20 Papp Árpád Jovan Cvijić: A Balkán-félsziget és a délszláv országok. Az emberföldrajz alapjai. Kiss Lajos Néprajzi Társaság – Vajdasági Művelődési Intézet, Szabadka – Újvidék, 2009.
15:20-15:30 Hajnal Jenő Sava Babić: Madjarska civilizacija. Uvod u hungarologiju. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine –  Zavod
za kulturu vojvođanskih Mađara, Zenta, 2009.
15:30-15:40 Horváth Gyula / Nagy Imre Az MTA Regionális Kutatások Központja Vajdasághoz köthető kiadványai
15:40-16:00 Kávészünet
Kerekesztal a vajdasági magyar tudomány és felsőoktatás jelenéről és jövőjéről Moderátor: Gábrity Molnár Irén
Összefoglaló
16:00-16:20 Németh Tamás A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a külhoni magyar tudományosság támogatásában
16:20-16:40 Péntek János A Kolozsvári Akadémia Bizottság munkájának ismertetése
16:40-17:00 Dékány Imre Az 50 éves Szegedi Akadémia Bizottság munkájának ismertetése
17:00-17:20 Korhecz Tamás A Magyar Nemzeti Tanács szerepe a vajdasági magyar felsőoktatásban és tudományban
17:20-18:00 Vita
18:00 Üdítő, kávé, aprósütemény

Előadók:

Beke Ottó Tanársegéd-doktorandus ● Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Berényi János Tudományos tanácsos ● Mezőgazdasági Kutatóintézet, Újvidék ● VMAT, Újvidék, elnök
Dr. Csányi Erzsébet Egyetemi tanár ● Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Újvidék● VMFK, Újvidék, elnök
Dr. Csépe Valéria MTA levelező tagja ● MTA, Budapest, főtitkárhelyettes
Dr. Czékus Géza Egyetemi tanár ● Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Szabadka
Dr. Dékány Imre MTA rendes tagja ● Egyetemi tanár ● Szegedi Akadémia Bizottság
(SZAB), Szeged, elnök
Dr. Fejes István Márton Áron Szakkollégium, Budapest, igazgató
Dr. Gábrity Molnár Irén Egyetemi tanár ● Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kar, Szabadka ●
Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, elnök
Dr. Györe Zoltán Egyetemi tanár ● Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi
Kar,Történelem Tanszék, Újvidék, dékánhelyettes
Mgr. Hajnal Jenő Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, igazgató
Dr. Hódi Éva Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet, Tóthfalu
Dr. Hódi Sándor Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet, Tóthfalu, elnök
Dr. Horváth Gyula Főigazgató ● MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs
Dr. Káich Katalin Egyetemi tanár ● Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Szabadka, dékán
Dr. Kocsis Károly MTA levelező tagja ● egyetemi tanár ● MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, igazgató
Dr. Korhecz Tamás Magyar Nemzeti Tanács, Szabadka, elnök
Dr. Kötél Emőke Márton Áron Szakkollégium, Budapest, kutatásszervező
Dr. Nagy Imre Egyetemi tanár Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matematikai Kar, Újvidék MTA Regionális Kutatások Központja Békéscsabai Osztály bedolgozó tudományos főmunkatársa
Dr. Németh Tamás MTA rendes tagja ● MTA, Budapest, főtitkár
Dr. Papp Árpád Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Szabadka, elnök
Dr. Péntek János MTA külső tagja ● Kolozsvári Akadémia Bizottság (KAB), Kolozsvár,
elnök
Dr. Pósa Mihály Docens ● Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Újvidék
Samu János Vilmos Tanársegéd-doktorandus ● Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Silling István Egyetemi tanár ● Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar,
Szabadka
Tarnóczy Mariann Osztályvezető ● MTA Határon Túli Magyarok Titkársága, Budapest
Vajdasági magyar tudóstalálkozó 2011 (sajtó)visszhangjai