SZERVEZŐK

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), Budapest
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Újvidéki Egyetem, MTTK), Szabadka
Hungarológiai Kutatóközpont (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak), Újvidék


IDŐPONT

2017. április 8. (szombat)


HELYSZÍN

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka


TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG
Csányi Erzsébet
Lendák Imre
Lengyel László
Grabovac Beáta
Novák Anikó


PROGRAM

9:00-10:00 REGISZTRÁCIÓ
10:00-10:30 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK
LENDÁK Imre elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
TARNÓCZY Mariann főosztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
LEPES Josip megbízott dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
10:30-11:00 PLENÁRIS ELŐADÁS
Elnöklők: CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László, LENDÁK Imre
PAP László akadémikus: Űrtávközlés és az európai szerepvállalás (ESA)
11:00-11:15 KÁVÉSZÜNET
11:15-13:00 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLELŐTTI SZEKCIÓÜLÉSEK
11:15-13:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Grabovac Beáta, Dudás Attila
11:15-11:30 Dudás Attila: A fogyasztói hitelszerződés egyoldalú módosításának jogszerűségéről a magyar jogban
11:30–11:45 Grabovac Beáta: Érzelemkutatás vizuális módszerekkel
11:45–12:00 Stojić Karanović Edit, Imamović Enisa: Az interdiszciplináris és multidiszciplináris tudományok távlatai
12:00–12:15 Lendák-Kabók Karolina, Muhonen Reetta, Peñuela Julia Olmos, Benneworth Paul és Kabók József: A humán és társadalomtudományok társadalmi hatásának elemzése
12:15–12:30 Badis Róbert: A vajdasági magyarság társadalmának korszerkezete
12:30–12:45 Pap Tibor: Az Európai Unió és Oroszország viszonya az Új Eurázsia-koncepció tükrében
12:45–13:00 Burány Mária Terézia: Múlt, jelen és jövő: Zenta város turisztikai változásai
11:15-13:00 HUMÁN TUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Novák Anikó, Samu János
11:15–11:30 Molnár Csikós László: Az igeképzés szerepe napjaink szóalkotásában
11:30–11:45 Szőke Anna: Egy közmondás továbbélése Bellosics Bálint nyomán
11:45–12:00 Máté Emese: A befogadói princípium bölcseleti aspektusai Weöres Sándor költészetében
12:00–12:15 Samu-Koncsos Kinga: A levegő dicsérete. Nemes Nagy Ágnes költészetének „szinte látható” / „majdnem láthatatlan” szöveghelyei
12:15–12:30 Samu János: Az önéletírás (új)mediális retorikája
12:30–12:45 Novák Anikó: A maszkulinitás kódjai Tolnai Ottó műveiben
12:45–13:00 Kulcsár Sarolta: A kívülállás lehetőségei Csík Mónika A Szent Márton-küldetés című mesekönyvében
11:15-13:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Jurković I. Mónika, Póth Miklós
11:15–11:30 Póth Miklós: Digitális képkompressziós módszerek összehasonlítása
11:30–11:45 Lukić Tibor: Matematikai modellek a diszkrét tomográfiában
11:45–12:00 Pap Zoltán: Projektív, konjugált gradiens módszerek a nemlineáris, monoton egyenletrendszerek numerikus megoldására
12:00–12:15 Rožnjik Andrea, Péics Hajnalka: Egy sztochasztikus optimalizálási probléma lehetséges megoldási módszerei
12:15–12:30 Jurković I. Mónika: A II. típusú cefeidák űrtávcsővel nézve
12:30–12:45 Tarján Tobolka Albina: Nyárfák (Populus spp.) alkalmazása fitoremediációra
12:45–13:00 Bagány Igor, Takács Márta: Oktatási rendszerek paramétereinek vizsgálata lágy számítási módszerekkel
11:15-13:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Gaudényi Tivadar, Lengyel László
11:15-11:30 Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka: Élelmiszer-vásárlási szokások
11:30-11:45 Lengyel László: A borsó alkalmazhatósága a sertések takarmányozásában
11:45–12:00 Borsos Éva, Czékus Géza, Horák Rita: Néhány kvalitatív antropológiai jellemző eloszlása két vajdasági mintában
12:00–12:15 Gaudényi Tivadar: A Palicsi-tó és a Ludasi-tó keletkezése (földtani kutatások alapján)
12:15–12:30 Lendák Imre: Kritikus infrastruktúrák információs rendszerei a felhőben – biztonsági dilemmák
12:30-12:45 Horák Rita, Slobodanka Pajević, Milan Borišev, Nataša Nikolić, Mirjana Bojović, Milan Župunski, Danijela Arsenov: A bükk (Fagus sylvatica) élettani jellemzőinek változása a vegetációs időszak során
12:45-13:00 Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos: A vajdasági mezőgazdaság aktuális jellemzői
13:00-14:00 ÁLLÓFOGADÁS
14:00-15:00 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEK
14:00-15:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Vass Dorottea, Magyar Attila
14:00–14:15 Magyar Attila: Hadszíntérből vármegye, Adminisztráció és térformálás a Duna–Tisza közének déli részén a XVII. és a XVIII. század fordulóján
14:15–14:30 Kapás Mónika, Bálint Krisztián: Tanulók meglátásai a virtuális valóság alapú oktatás kapcsán a vajdasági Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában
14:30–14:45 Berze Gizella: Csak az út van kijelölve, melyen indulnia kell… Egy 19. századi matematika tankönyv elemzése
14:45–15:00 Vass Dorottea: A vajdasági hat-nyolc éves tanulók mesék iránti attitűdje
14:00-14:30 HUMÁN TUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Palásti Andrea, Kulcsár Sarolta
14:00–14:15 Csányi Erzsébet: Tolnai–Šalamun-párhuzamok
14:15–14:30 Palásti Andrea: A fotográfia mint a felforgató női szubjektivitás terepe
14:00-15:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK III.
Elnöklők: Kovács Cintia, Pintér Róbert
14:00-14:15 Pintér Róbert, Maravić Čisar Sanja: Gamification az oktatásban
14:15-14:30 Kovács Cintia, Balázs P. Dorottya: Három online kurzus többszempontú vizsgálata
14:30-14:45 Bálint Krisztián, Takács Márta, Tóth Alex: A kriptovaluta elfogadottsága a magyarországi egyetemi hallgatók körében
14:45-15:00 Rózsa Péter: Sárga és piros vilmoskörte-pálinka érzékszervi és kémiai vizsgálata
14:00-15:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IV.
Elnöklők: Beretka Sándor, Tarján László
14:00-14:15 Beretka Sándor: Lépések egy világméretű fogyasztásigörbe-katalógus létrehozása felé
14:15-14:30 Tarján László: A mágneses tér mérésén alapuló terméklokalizáció az ipari termelésben
14:30-14:45 Simon Vilmos: Intelligens közlekedési rendszerek a jövő városaiban
14:45-15:00 Huszák Árpád: A 3D videó jövője: Free Viewpoint Television
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
15:15-15:30 A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS ZÁRÁSA
Moderátorok: NOVÁK Anikó, GRABOVAC Beáta, LENGYEL László, LENDÁK Imre


REZÜMÉKÖTET

A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) fedőlapjára kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!KONFERENCIAKÖTET

A konferenciakötet fedőlapjára kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!


KÉPGALÉRIA