SZERVEZŐK
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

IDŐPONT
2013. április 13. (szombat)

HELYSZÍN
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG
BENCE Erika
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
DÉKÁNY Imre
DUJMOVICS Ferenc
GÁBRITY MOLNÁR Irén
GYÖRE Zoltán
HORVÁTH FUTÓ Hargita
HÓZSA Éva
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
JEGES Zoltán
KASTORI Rudolf
KOCSIS Károly
NOVÁK Anikó
PAPP Árpád
PÁSZTOR KICSI Mária
PÉNTEK János
TARNÓCZY Mariann
UTASI Csilla
VÁRADY Tibor
VINCZE István
SZERVEZŐBIZOTTSÁG
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
GÁBRITY MOLNÁR Irén
HORVÁTH FUTÓ Hargita
HÓZSA Éva
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
PAPP Árpád
TAKÁCS Márta
TARNÓCZY Mariann

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
A plenáris előadások központi témái a Szabadkai Egyetem valamint a vajdasági magyar tudományos és oktatói utánpótlás kérdései lesznek.

SZEKCIÓÜLÉSEK
A plenáris előadásokat követően a munka szekciókban (humán tudományok és művészetek, társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok) folytatódik, minek során a vajdasági magyar kutatók tudományos eredményeinek bemutatására kerül sor.

BENEVEZÉS A SZEKCIÓKRA
A benevezés a rezümé elküldésével történik.
Benevezési határidő: 2013. április 1.
A rezümét doc. vagy docx. formátumú dokumentumként (tetszőleges betűtípus, betűnagyság és sorköz) kell elkészíteni.
A dokumentum tartalma:
Cím
Szerző(k) neve(i) titulus nélkül
A szerző(k) intézménye(i) és az intézmény helye (magyar nyelven)
A rezümé maximum 2500 leütés terjedelmű szövege
A rezümé szakmai, nyelvhelyességi és stilisztikai korrektségét a szerző szavatolja. A szervezők csupán a megformálás jogát tartják fenn.
Az utasítás szerint elkészített rezümét csatolt fájlként (Attachment) várjuk a vmat@vmat.rs e-mail címre.
Sikeres küldés esetén azonnal értesítést küldünk!

PREZENTÁCIÓ
Az előadás/prezentáció megtartásához max. 15 perc áll rendelkezésre.
A konferencia nyitott, minden érdeklődő, főleg az MTA vajdasági köztestületi tagjainak és vajdasági magyar doktoranduszoknak a jelentkezését várjuk.

PROGRAM

10:00-10:15 MEGNYITÓ
BERÉNYI János elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
KORHECZ Tamás elnök, Magyar Nemzeti Tanács
TÓTH Anikó konzul, Magyarorszag Szabadkai Főkonzulatusa
NÉMETH Tamás főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
DÉKÁNY Imre elnök, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság
KOSZTOLÁNYI György elnök, MTA Pécsi kadémiai Bizottság
10:15-12:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10:15-10:45 Korhecz Tamás: A szabadkai székhelyű magyar nyelven (is) oktató állami egyetem: utópia vagy merész vízió?
10:45-11:05 Csata Zsombor és Novák Anikó: Vajdasági magyar tudományos utánpótlás az ARANYMETSZÉS 2013 – Kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében
11:05-11:15 Szoták Szilvia: Megalakulóban az első Kárpát-medencei magyar kutatóhálózat: a Termini Egyesület
11:15-11:45 Göncz Lajos: Multikulturalizmus és interkulturalizmus – két- és többnyelvűség a VajdaságbanMagyar Szó cikk
11:45-12:00 Vita
12:00-13:00 ÁLLÓFOGADÁS
13:00-17:30 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ SZEKCIÓÜLÉSEK
HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
Elnöklők: Hózsa Éva, Csányi Erzsébet
13:00-13:15 Bence Erika: A MAGYAR TÖRTÉNELMI REGÉNYKORPUSZ NORTHROP FRYE ELMÉLETE SZEMPONTJÁBÓL
13:15-13:30 Horváth Futó Hargita: ISKOLA- ÉS TANÁRÁBRÁZOLÁS GION NÁNDOR MŰVEIBEN
13:30-13:45 Csányi Erzsébet: DELEJES BESZÉDVILÁG (KLASSZIKUS MINTÁK PARAFRÁZIS-VARIÁCIÓI A JEANS-PRÓZÁBAN)
13:45-14:00 Novák Anikó: A SZÖVEGTÉR MINT MÚZEUM
14:00-14:15 Grabovac Beáta: MÉRÉSI MÓDOZATOK A KÉTNYELVŰSÉG-KUTATÁSBAN ÉS AZ AFFEKTÍV TUDOMÁNYOKBAN
14:15-14:30 Beke Ottó: LÁTHATÓ(VÁ VÁLÓ) NYELV
14:30-14:45 Utasi Csilla: A GYEREKKOR KÉPE A RÉGI MAGYAR EMLÉKÍRÁSBAN
14:45-15:00 Samu János: NYELVI REDUKCIÓ, KÖLTÉSZET, INTERDISZCIPLINARITÁS
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Utasi Csilla, Novák Anikó
15:15-15:30 Hózsa Éva: NAPLÓ – KÉPREGÉNY(ESÍTÉS) – INTEGRÁLHATÓSÁG
15:30-15:45 Ispánovics Csapó Julianna: SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA A VAJDASÁGI MAGYAR BIBLIOGRÁFIA RENDSZERÉBEN
15:45-16:00 Samu Veronika: A JAPÁN HANGUTÁNZÓ ÉS HANGULATFESTŐ SZAVAK FORDÍTÁSI STRATÉGIÁINAK VIZSGÁLATA KOGNITÍV NYELVÉSZETI DISKURZUSBAN
16:00-16:15 Utasi Anikó: OLVASÓ A TÖRTÉNETBEN (A KÖNYV, AZ IRODALOM ÉS AZ OLVASÁS NYOMÁBAN)
16:15-16:30 Major Lenke: ÉLMÉNYT NYÚJTÓ KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM BEMUTATÁSA
16:30-16:45 Koncsos Kinga: NEMES NAGY ÁGNES KÖLTÉSZETÉNEK ÖNREFLEXÍV TÁRGYIASSÁGA
HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Elnöklők: Péics Hajnalka, Brenner János
13:00-13:15 Takács Zoltán: A FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI SZABADKÁN
13:15-13:30 Šabić Norbert: AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG DIVERZIFIKÁCIÓJA. A DISKURZUS EREDETE, FEJLŐDÉSE ÉS EREDMÉNYEI
13:30-13:45 Rózsa Rita: IRÁNY AZ UNIÓ?! A VAJDASÁGI MAGYAR FIATALOKNAK AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSSAL SZEMBENI ELVÁRÁSAI
13:45-14:00 Rajsli Ilona: NYELVI RELIKTUMOK A VAJDASÁGI MAGYAR CSALÁDNEVEKBEN
14:00-14:15 Pásztor Kicsi Mária: VAJDASÁG TELEPÜLÉSEINEK MAGYAR NYELVŰ HONLAPJAI
14:15-14:30 Katona Edit: GIMNAZISTÁK ÉS EGYETEMI HALLGATÓK FRAZEOLÓGIAI KOMPETENCIÁJA
14:30-14:45 Vukov Raffai Éva: A KÓDOLT IDENTITÁS MINT A NYELVI TÁJKÉP ALAPELEME
14:45-15:00 Horák Rita: KÖRNYEZETVÉDELEM A VAJDASÁGI ISKOLÁK ALSÓ OSZTÁLYAIBAN
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Šabić Norbert, Takács Zoltán
15:15-15:30 Ujvári Tóth Anita: A DEIXIS ÉS A KOREFERENCIA SZEREPE A DRÁMAI DIALÓGUSOKBAN
15:30-15:45 Máté Emese: A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁS: AZ OSZTATLAN EREDENDŐ VILÁGKÉP HÁBORÍTATLAN MODELLEZÉSE
15:45-16:00 Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea: A VIZSGÁZTATÁS HATÉKONYSÁGA MATEMATIKÁBÓL A SZABADKAI ÉPÍTŐMÉRNÖKI KARON A BOLOGNAI RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL ÉS A BOLOGNAI RENDSZER ELŐTT
16:00-16:15 Molnár Csikós László: A JELZŐK OSZTÁLYOZÁSÁNAK KÉRDÉSEI
16:15-16:30 Brenner János: A SZÍVVEL ÉS A TESTTEL KAPCSOLATOS FRAZÉMÁK FORMAI, SZEMANTIKAI VIZSGÁLATA A VARIÁNSKÉPZŐDÉS SZEMSZÖGÉBŐL
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Elnöklők: Hódi Sándor, Dudás Attila
13:00-13:15 Stojić Karanović Edit: AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA MAKROREGIONÁLIS STRATÉGIÁJA ÉS A SZERB-MAGYAR BILATERÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS SZINERGIÁJA
13:15-13:30 Víg Zoltán: EGYOLDALÚ KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS NEMZETKÖZI KERESKEDELEM
13:30-13:45 Németh Ferenc: BÁNÁTI MAGYAR-ÖRMÉNYEK POLGÁROSODÁSA, ASSZIMILÁCIÓJA ÉS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉGE A 19. SZÁZADBAN
13:45-14:00 Szeghő Patrik: A BOSNYÁK NEMZETTUDAT FEJLŐDÉSE A SZOCIALISTA JUGOSZLÁVIÁBAN
14:00-14:15 Major Gyöngyi: NEMZET ÉS GAZDASÁG
14:15-14:30 Muhi B. Béla: A VIDÉKFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN – NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ÁLLÁSPONTOK
14:30-14:45 Papp Árpád: A POLITIKA TÉRDÉRE ÜLTETETT TODOMÁNY EGYIK NAGY PILLANATA (A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA NÉPRAJZI ASPEKTUSAI)
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Víg Zoltán, Papp Árpád
15:15-15:30 Pap Tibor: A „TÚLTERHELT DEMOKRÁCIA” INTÉZMÉNYI VONATKOZÁSAI KISEBBSÉGI HELYZETBEN
15:30-15:45 Hódi Sándor: UTAK ÉS ÚTVESZTŐK
15:45-16:00 Ricz András: AZ UNIÓS HATÁRON ÁTÍVELŐ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A VAJDASÁGI MAGYARSÁG KÖRÉBEN
16:00-16:15 Dudás Attila: AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS A ROSSZHISZEMŰ SZERZŐDÉSI TÁRGYALÁSOKBÓL EREDŐ KÁRTALANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG KÖZÖTTI HATÁRVONAL
16:15-16:30 Mester Gyula: ARWU EGYETEMI VILÁGRANGLISTA
16:30-16:45 Odry Péter: MÉRNÖKKÉPZÉS SZABADKÁN
16:45-17:00 Sági Mihály, Atlagić Branislav, Lendák Imre: OKOS VÁROSOK IRÁNYÍTÁSA
17:00-17:15 Tüskei Vilma: A SZERB-MAGYAR ÉS MAGYAR-SZERB SZÓTÁRAK TÖRTÉNETE: AZ ELSŐ SZÁZÖTVEN ÉV
17:00-17:15 Tüskei Vilma: A SZERB-MAGYAR ÉS MAGYAR-SZERB SZÓTÁRAK TÖRTÉNETE: AZ ELSŐ SZÁZÖTVEN ÉV
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Elnöklők: Vickó Ferenc, Takács Márta
13:00-13:15 Dujmovics Ferenc: BETEGELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONTBAN 2012 – EGY ÚJSZERŰ MINŐSÉGI MUTATÓRÓL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
13:15-13:30 Vickó Ferenc: EMLŐBIMBÓ MEGTARTÁSOS MASTECTOMIA AZ EMLŐRÁK KEZELÉSÉBEN
13:30-13:45 Pósa Mihály: A MAXIMÁLIS NAGYSÁGÚ LONGITUDIÁLIS (C2, σv SZIMETRIÁJÚ) SZUBGRÁF MINT REFERENCIARENDSZER AZ EPESAV MOLEKULÁK GRÁFJÁBAN
13:45-14:00 Murényi Sztella, Jovanović-Šanta Suzana, Jakimov Dimitar: HOMO-ANDROSZT-4-EN 6-KETO ÉS 6-OXIMINO SZÁRMAZÉKÁNAK HATÁSAI TUMORSEJTEK PROLIFERÁCIÓJÁRA
14:00-14:15 Takács Márta: KOCKÁZATKEZELŐ RENDSZEREK FUZZY ALAPÚ MODELLEZÉSE
14:15-14:30 Lendák Imre: ALGORITMUSOK A SMART GRID AUTOMATIKUS MEGJELENÍTÉSÉRE
14:30-14:45 Szalay István: SZÁMOKBA KÓDOLT RELATIVITÁS
14:45-15:00 Mester Gyula: NÉGY ROTOROS AUTONÓM ROBOTHELIKOPTER MODELLJE, ÜTKÖZÉSMENTES NAVIGÁCIÓJA, PÁLYATERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Kovács Sárkány Hajnalka, Czékus Géza
15:15-15:30 Putarich Ivánszky Veronika: DUNA-TISZA-DUNA CSATORNA – A VAJDASÁG „ÜTŐERE”
15:30-15:45 Mészáros Gábor: KIS TAVAK VAJDASÁGBAN – JELENTŐSÉGÜK ÉS A BENNÜK REJLŐ LEHETŐSÉGEK
15:45-15:55 Kovács Sárkány Hajnalka–Kovács Vilmos: A SZERBIAI ÉLELMISZER FELDOLGOZÓIPAR ÉLELMISZERBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FELTÉTELRENDSZERE
15:55-16:05 Kovács Vilmos–Kovács Sárkány Hajnalka: TAKARMÁNYADALÉKOK NYOMONKÖVETHETŐSÉGE ÉS SZABVÁNYOSÍTÁSA
16:05-16:20 Rózsa Péter: AZ EGYSZERFŐZÖTT ÉS A KÉTSZERFŐZÖTT BORSÖPRŰPÁLINKÁK ÉRZÉKSZERVI ÉS VEGYI VIZSGÁLATA (HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN PÁLINKAFŐZÉS NAPJAINKBAN)
16:20-16:35 Czékus Géza: A FÁK NEM CSAK A VÁROS TÜDEJÉT KÉPEZIK
16:35-16:45 Gaudényi Tivadar: A VÁROSI TERASZ FOGALMA ÉS HASZNÁLATA A FÖLDRAJZI IRODALOMBAN
16:45-17:00 Könyves Tibor, Stojšin Milan, Lengyel László: A KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A TEHENEK TEJTERMELÉSÉRE
17:00-17:15 Lengyel László: AZ EXTENZÍV BAROMFITENYÉSZTÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK TÉRSÉGÜNKBEN
17:15-17:30 Berényi János: GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT ORGANIZMUSOK (GMO) – VALÓS ÉS VÉLT ELŐNYÖK ÉS VESZÉLYEK
17:30-17:40 A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS BEZÁRÁSA
17:40-18:00 A VAJDASÁGI MAGYAR AKADÉMIAI TANÁCS TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

REZÜMÉKÖTET

A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) a lenti fedőlapra kattintva nyitható ki és tölhető le!

KONFERENCIAKÖTET

A konferencia ISBN-nel ellátott konferenciakötete pdf formátumú elektronikus kiadványként (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás teljes szövegének közlése: M63) a lenti fedőlapra kattintva nézhető meg és tölhető le!

A KONFERENCIA (SAJTÓ) VISSZHANGJA

KÉPGALÉRIA