SZERVEZŐK
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

IDŐPONT
2014. április 12. (szombat)

HELYSZÍN
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG
BARAK Ottó
BENCE Erika
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
DUJMOVICS Ferenc
GÁBRITY MOLNÁR Irén
HORVÁTH FUTÓ Hargita
HÓZSA Éva
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
JEGES Zoltán
KASTORI Rudolf
KOCSIS Károly
NOVÁK Anikó
PAPP Árpád
PÁSZTOR KICSI Mária
TARNÓCZY Mariann
UTASI Csilla
VÁRADY Tibor
VINCZE István
SZERVEZŐBIZOTTSÁG
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
GÁBRITY MOLNÁR Irén
TAKÁCS Márta
TARNÓCZY Mariann

PROGRAM

10:00-10:35 MEGNYITÓ
CSÁNYI Erzsébet alelnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
NÉMETH Tamás főtitkár, Magyar Tudományos Akadémi
KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
DÉKÁNY Imre elnök, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság
TAKÁCS Márta dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanitóképző Kar
10:10-12:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10:10-10:35 Németh Tamás, MTA rendes tagja, a MTA főtitkára:
A TUDOMÁNY HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TENDENCIÁI
10:35-11:00 Várkonyi Péter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének docense:
KÉZZELFOGHATÓ MATEMATIKA: A GÖMBÖC
11:00-11:25 Molnár Csikós László, egyetemi tanár, nyelvész, Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar:
A MAGYAR TUDOMÁNYOS NYELV HELYE A VILÁGBAN
11:25-11:50 Csépe Valéria, a MTA levelező tagja, a MTA főtitkár-helyettese:
MAGYAR SZAKNYELV ÉS A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE
11:50-12:00 Vita
12:00-13:00 ÁLLÓFOGADÁS
13:00-17:30 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ SZEKCIÓÜLÉSEK
A délelőtti plenáris előadásokat követően délután a munka párhuzamos szekciókban (humán tudományok és művészetek, társadalomtudományok, természettudományok és műszaki tudományok) folytatódik, minek során a vajdasági magyar kutatók tudományos eredményeinek bemutatására kerül sor.
Az előadás/prezentáció megtartásához max. 15 perc áll rendelkezésre.
HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
Elnöklők: Hódi Sándor, Rajsli Ilona, Törteli Telek Márta
13:00-13:15 Samu János: NYITVA HAGYOTT VERSEK (LADIK KATALIN „KLASSZICIZMUSA“)
13:15-13:30 Ispánovics Csapó Julianna: A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM EGY SZAKBIBLIOGRÁFIA TÜKRÉBEN
13:30-13:45 Novák Anikó: TÉRKÉPBE CSAVARVA
13:45-14:00 Bence Erika: A HERCZEG-FÉLE ADRIA-BREVIÁRIUM ÉS A SZECESSZIÓ MINT LÉTFORMA
14:00-14:15 Beke Ottó: LÁTHATÓ(VÁ VÁLT) NYELV BARTHOLOMEW, GÓLEM ÉS SHRIKE
14:15-14:30 Utasi Csilla: A MAGYAR KATOLIKUS RESTAURÁCIÓ NŐI OLVASMÁNYAI
14:30-14:45 Csányi Erzsébet: LEVEDLENI AZ ORNAMENTIKÁT (SZIVERI JÁNOS POÉTIKAI HÁMRÉTEGEI)
14:45-15:00 Bús Natália: A STRUKTÚRÁKBA ÁGYAZOTT JELENTÉS
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Bence Erika, Ispánovics Csapó Julianna, Utasi Csilla
15:15-15:30 Utasi Anikó: A KARIKATÚRASZERŰSÉG A MAGYAR GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓKBAN (RÉBER LÁSZLÓ RAJZMŰVÉSZETÉRŐL)
15:30-15:45 Máté Petrik Emese: EGYÉNISÉG ÉS EGYETEMESSÉG GYÖKTÉRKÉPE
15:45-15:55 Hódi Sándor: A TUDOMÁNY ÉS A MESEBELI SÁRKÁNY
15:55-16:05 Törteli Telek Márta: A MESEVILÁG ÉS AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE
16:05-16:20 Vass Dorottea: VIGYÁZZ, KÉSZ, OLVASS! (AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS DISKURZUSVÁLTOZATAI)
16:20-16:35 Hódi Éva: A VAJDASÁGI MAGYAR NYELVMŰVELÉS JELENLEGI HELYZETE ÉS SAJÁTOSSÁGAI
16:35-16:45 Rajsli Ilona: A NŐI SZEREPEK NYELVI MEGFORMÁLÁSA NAGYVÁTHY JÁNOS GAZDASSZONYKÖNYVÉBEN
16:45-17:00 Pásztor Krisztina: MI REJLIK A KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK TANULÁSI SZOKÁSAI MÖGÖTT?
17:00-17:15 Hózsa Éva: FÖLÁLLT A TITÁNIA?
17:15-17:30 Horváth Futó Hargita: „UJJNYOMOK“ GION NÁNDOR OPUSÁBAN
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Elnöklők:Papp Árpád, Dudás Attila, Lovra Éva
13:00-13:15 Gábrity Molnár Irén: A SZERB-MAGYAR HATÁR MENTI MIGRÁCIÓS TÉRSÉG JELLEMZÉSE
13:15-13:30 Muhi B. Béla, Jenei Ervin, Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter: AZ E-MARKETING FEJLŐDÉSI IRÁNYAI NEMZETKÖZI ÉS HAZAI VISZONYLATBAN
13:30-13:45 Tóth-Glemba Klára: A SZEGÉNYSÉG KULTÚRÁJA ÉS A SZOCIÁLPOLITIKA SZERBIÁBAN A 21.SZÁZAD KÜSZÖBÉN
13:45-14:00 Kovács Áron: DÉL-DUNÁNTÚL ÉS VAJDASÁG MEGYE- ÉS TARTOMÁNYSZÉKHELY ELÉRHETŐSÉGEIBEN FELLELHETŐ TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK
14:00-14:15 Stojić Karanović Edit: MAGYAR ÉS SZERB CIVIL SZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS A TUDÁSTÉRKÉP
14:15-14:30 Pap Tibor: A KISEBBSÉGPOLITIKA INTÉZMÉNYI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉG PÉLDÁJÁN
14:30-14:45 Ágyas Réka: KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG – ÚTLEVÉL ÉS/VAGY ÖSSZETARTOZÁS?
14:45-15:00 Takács Márta: KAPCSOLATI HÁLÓ A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR TANNYELVŰ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÖZÖTT
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Takács Márta, Gábrity Molnár Irén, Pap Tibor
15:15-15:30 Papp Árpád: NEMZETI SZTEREOTÍPIÁK HÁBORÚBAN ÉS BÉKÉBEN
15:30-15:45 Dudás Attila: BIZTOSÍTÉKI CÉLÚ TULAJDONÁTRUHÁZÁS ÉS BIZALMI VAGYONKEZELÉS A SZERB ÉS A MAGYAR JOGBAN
15:45-15:55 Ördögh Tibor: SZERBIA PÁRTRENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA 1990-2014
15:55-16:05 Lovra Éva: UTCASÁVOK: AZ ALFÖLDI MEZŐVÁROSOK TELEPÜLÉSSTRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSAI
16:05-16:20 Simonyi Dénes, Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter: A FELHŐ (CLOUD) ALAPÚ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK IGÉNYE ÉS LEHETŐSÉGEI A VAJDASÁGI KÖZOKTATÁSBAN
16:20-16:35 Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos: AZ IFS SZABVÁNYOK (INTERNATIONAL FEATURED STANDARDS) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS JOGSZABÁLYI KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI A SZERBIAI ÉLELMISZER FELDOLGOZÓ IPARBAN
16:35-16:45 Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka, Marosi Tibor: TERMÉKFEJLESZTÉS MINŐSÉGÜGYI TÁMOGATÁSA VAJDASÁGI ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓ CÉGEKNÉL
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
Elnöklők: Katona Edit, Vukov Raffai Éva, Kovács Rácz Eleonóra
13:00-13:15 Németh Ferenc: A BOSZNIAI OKKUPÁCIÓ MINT TARTÓS IRODALMI IHLET. SZÁZ ÉVE HUNYT EL DANKULOV PÉTER (1855–1914)
13:15-13:30 Takács Izabella: RÖP-MANIPULÁCIÓ
13:30-13:45 Grabovac Beáta: KÉT NYELV EGY ELMÉBEN, AVAGY A KONFLIKTUSFELOLDÁS KÉPESSÉGE KÉTNYELVŰEKNÉL
13:45-14:00 Samu Veronika: A BESZÉDPRODUKCIÓ KUTATÁS A JAPÁN NYELVBOTLÁSOK TÜKRÉBEN
14:00-14:15 Major Lenke: INTENZÍV KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HATÁSA A SZABADKAI ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK KÖRNYEZETI ATTITŰDJÉRE
14:15-14:30 Pesti Csilla: A LOGIKUS GONDOLKODÁS SZABADKAI MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN
14:30-14:45 Huszár Elvira: ORFF ÉS KODÁLY ZENETANÍTÁSI MÓDSZERE
14:45-15:00 Pásztor Kicsi Mária: VILÁGHÁLÓ ÉS TUDÁSTÉRKÉP EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS NYOMÁN
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Németh Ferenc, Pásztor Kicsi Mária, Takács Izabella
15:15-15:30 Vukov Raffai Éva: SZOCIOLINGVISZTIKAI SZEMPONTOK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN
15:30-15:45 Kovács Rácz Eleonóra: NYELVJÁRÁSI ATTITŰDÖK A HASZNÁLATKÖZPONTÚ, FUNKCIONÁLIS NYELVTANÍTÁS TÜKRÉBEN
15:45-15:55 Novák Anikó: Rózsa Rita A VAJDASÁGI MAGYAR DOKTORANDUSZOK TUDÁSTÉRKÉPE
15:55-16:05 Lendák-Kabók Karolina: A FELSŐOKTATÁS TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTÚ HELYZETKÉPE
16:05-16:20 Katona Edit: IGEKÖTŐ-HASZNÁLATI HELYZETKÉP
16:20-16:35 Laki Boglárka: KOHERENCIA, LEXIKAI KOHÉZIÓ ÉS ISMÉTLÉS A BESZÉLT NYELVI ÉLETTÖRTÉNETEKBEN
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Elnöklők: Péics Hajnalka, Vincze István, Berényi Ágnes
13:00-13:15 Rožnjik Andrea, Péics Hajnalka: VONALMENTI KERESÉSEN ALAPULÓ FILTER MÓDSZEREK ANALIZÁLÁSA
13:15-13:30 Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea: KÉSLELTETETT DIFFERENCIÁL- ÉS DIFFERENCIAEGYENLETEK POZITÍV MEGOLDÁSÁRA VONATKOZÓ EGZISZTENCIATÉTELEK ÁLTALÁNOSÍTÁSA
13:30-13:45 Vincze István: PARAMÉTERES INVERZIÓS MÉRÉSI MÓDSZER A FEDÉSI KETTŐSCSILLAGOK SPEKTROFOTOMETRIAI KUTATÁSÁBAN
13:45-14:00 Pósa Mihály: AZ EPESAV ION MICELLA ÁTLAGOS AGGREGÁCIÓS SZÁMA: HIDROFÓB FELÜLET ÉS H KÖTÉS
14:00-14:15 Szekeres Márta, Pósa Mihály, Csanádi János, Škorić Dušan, Illés Erzsébet Tóth Y. Ildikó, Tombácz Etelka: EPESAVAK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉTDIMENZIÓS ASSZOCIÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA LANGMUIR MÉRLEG KÍSÉRLETEKBEN
14:15-14:30 Farkas Zita, Murényi Tihomér, Popović Kosta,Tepavčević Vesna, Szebenyi Anna, Pósa Mihály: TWEEN 60 – DEOXIKÓLSAV ION VEGYES MICELLA RENDSZERÉBEN A DEOXIKÓLSAV PKA ÉRTÉKEI
14:30-14:45 Berényi Ágnes, Zupkó István: ÖSZTRON SZÁRMAZÉKOK ÉS NEMSZTEROID 17β-HIDROXISZTEROID-DEHIDROGENÁZ-1 GÁTLÓK TUMORELLENES HATÁSAINAK VIZSGÁLATA
14:45-15:00 Csíkos Tímea, Forgács Attila: MI(T)EGYEN A GYERMEK ÉS MI(T)EHET A FELNŐTT, AVAGY A GASZTRÁLIS NEOFÓBIA
15:00-15:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Könyves Tibor, Gaudényi Tivadar, Csizmadia Helga
15:15-15:30 Jódal István: ERDÉSZETI-DENDROLÓGIAI SZÓTÁR MAGYARUL ÉS SZERBÜL
15:30-15:45 Lendák Imre, Major Tamás, Pelle Viktor, Farkas Károly: SZIMULÁCIÓS KÖRNYEZET KÖZÖSSÉGI ÉRZÉKELÉSEN ALAPULÓ OKOS VÁROS ALKALMAZÁSOK VIZSGÁLATÁRA
15:45-15:55 Lendák Imre: KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGA HOLLYWOOD-BAN
15:55-16:05 Gaudényi Tivadar: SZERBIA MAGYAR NYELVŰ KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEI KÖZSÉGEK ÉS VÁROSOK NÉLKÜL
16:05-16:20 Major Gyöngyi: TUDÁSALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS A MUNKAPIACI PARADOXON ÉS A TUDÁSKORMÁNYZÁS KERESZTMETSZETÉBEN
16:20-16:35 Czékus Géza: PETŐFI BIOLÓGUS SZEMMEL
16:35-16:45 Csizmadia Helga, Berényi János: NÖVÉNYFAJTA ÉS VETŐMAG AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN
16:45-17:00 Lengyel László, Könyves Tibor: A PARLAGI BAROMFIÁLLOMÁNYAINKBAN ŐRZÖTT ÉRTÉKEINK
17:00-17:15 Könyves Tibor, Lengyel László, Goór Imre: BÁRÁNYNEVELÉS KERESZTEZETT ÁLLOMÁNYOKBAN
17:30-18:00 A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS BEZÁRÁSA

REZÜMÉKÖTET

A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) fedőlapjára kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!

KONFERENCIAKÖTET

A konferencia ISBN-nel ellátott konferenciakötete pdf formátumú elektronikus kiadványként (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás teljes szövegének közlése: M63) a lenti fedőlapra kattintva nézhető meg és tölhető le!

A KONFERENCIA (SAJTÓ) VISSZHANGJA

KÉPGALÉRIA