TUDÁS ÉS RÉGIÓ VAJDASÁGI MAGYAR TUDÓSTALÁLKOZÓ 2015

SZERVEZŐK
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest

TÁRSSZERVEZŐ
Hungarológiai Kutatóközpont, Újvidék (Újvidéki Egyetem, BTK, Hungarológia Tanszék)

IDŐPONT
2015. április 25. (szombat) 10:00

HELYSZÍN
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

TUDOMÁNYOS PROGRAMBIZOTTSÁG ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁG

BARAK Ottó
BENCE Erika
BERÉNYI János
CSÁNYI Erzsébet
DUJMOVICS Ferenc
GÁBRITY MOLNÁR Irén
HORVÁTH FUTÓ Hargita
HÓZSA Éva
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna
JEGES Zoltán
KASTORI Rudolf
KOCSIS Károly
LEPEŠ Josip
NOVÁK Anikó
PAPP Árpád
PÁSZTOR KICSI Mária
TARNÓCZY Mariann
UTASI Csilla
VÁRADY Tibor
VINCZE István

PROGRAM

10:00-10:30 MEGNYITÓ
BERÉNYI János elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
CSÁNYI Erzsébet alelnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
FÜLÖP FERENC elnök, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság
LEPEŠ Josip megbízott dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
10:30-12:00 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ SZEKCIÓÜLÉSEK – ELSŐ RÉSZ
HUMÁN TUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Katona Edit, Samu János Vilmos
10:30-10:45 Beke Ottó: A HANGFELVÉTEL MINT PARTTALAN BIZONYOSSÁG
10:45-11:00 Bús Natália: TALÁLKOZÁSOK (PILINSZKY JÁNOS, TED HUGHES ÉS VASKO POPA KÖLTÉSZETÉRŐL)
11:00-11:15 Csányi Erzsébet: AZ IRODALMI NÉV MINT SZÓMASZK
11:15-11:30 Horváth Futó Hargita: A MEGALÁZÁS DÉL-AMERIKAI „ISKOLAPÉLDÁI”(MARIO VARGAS LLOSA: A VÁROS ÉS A KUTYÁK)
11:30-11:45 Hózsa Éva: PÁLMA-ÁLMOK, PÁLMA-DIALÓGUSOK (AMI A NOVELLÁKAT ÖSSZEKÖTI)
11:45-12:00 Novák Anikó: A RAKTÁR MINT A VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK TERE (TEREPSZEMLE EGY LEHETSÉGES TOLNAI-KUNSTKAMMER RAKTÁRÁBAN)
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Takács Zoltán, Muhi B. Béla
10:30-10:45 Csíkos Tímea, Forgács Attila: A GASZTRÁLIS NEOFÓBIA ÉS NEOFÍLIA EGY SZABADKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYEREKEINEK KÖRÉBEN
10:45-11:00 Hódi Sándor: PSZICHOLÓGIA ÉS POLITIKA
11:00-11:15 Grabovac Beáta: AZ AFFEKTÍV TÉR ÉS AZ ÉRZELMEK DIMENZIONÁLIS ELMÉLETEI
11:15-11:30 Varga Brigitta: A POZITÍV ÉS NEGATÍV MINŐSÍTÉS
11:30-11:45 Lepeš Josip, Halasi Szabolcs: OKTATÁSI-NEVELÉSI BEAVATKOZÁSI PROGRAMOK A KEDVEZŐTLEN SZOCIÁLIS HELYZETBEN ÉLŐ GYEREKEK ESETÉBEN
11:45-12:00 Major Lenke: GYERMEKEK KÖRNYEZETI ATTITŰDJÉNEK MÉRÉSE A CHEAKS SKÁLA SEGÍTSÉGÉVEL
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Kovács Vilmos, Ágyas Réka
10:30-10:45 Badis Róbert: MÁSODIK DEMOGRÁFIAI ÁTMENET A VAJDASÁGI MAGYARSÁG ESETÉBEN
10:45-11:00 Papp Árpád: MIGRÁCIÓ ÉS MIGRÉN (A VAJDASÁGI MIGRÁCIÓS TRENDEK KUTATÁSÁNAK HUSZONÖT ÉVE ÉS EZEK TÁRSADALMI HASZNOSULÁSA)
11:00-11:15 Palusek Erik: MIÉRT NEM MEGY A SZERB?
11:15-11:30 Lendák-Kabók Karolina, Lendák Imre: MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG VAJDASÁGBAN – HOVA ÉS MIRE IRATKOZNAK AZ ÉRETTSÉGIZŐ DIÁKLÁNYOK?
11:30-11:45 Tóth Glemba Klára: A KULTÚRAKÖZISÉG VÁLSÁGA VAJDASÁGBAN – A NYOMTATOTT SAJTÓ TÜKRÉBEN
11:45-12:00 Hódi Éva: KULTURÁLIS ÉRTÉKŐRZÉS ÉS ÉRTÉKROMBOLÁS
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Elnöklők: Pósa Mihály, Takács Márta
10:30-10:45 Bagi, Ferenc, Varga, J., Tóth, B., Stojšin, V., Jocković, Đ.,  Kocsubé, S., Budakov, D., Szabó B., Mesterházy, Á.: KUKORICAHIBRIDEK ELLENÁLLÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A CSŐROTHADÁS KÓROKOZÓI ELLEN
10:45-11:00 Czékus Géza: BIODIVERZITÁS A BIBLIÁBAN
11:00-11:15 Horák Rita, Slobodanka Pajević, Milan Borišev, Nataša Nikolić, Milan Župunski: AZ ERŐK ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS
11:15-11:30 Lálity Zsolt: AZ ELMÚLT 5-6 ÉV SZAMÓCAFAJTÁINAK ÁTTEKINTÉSE, ÉRTÉKELÉSE
11:30-11:45 Lantos Csaba, Nagy Éva, Purnhauser László, Fu Daolin, Wu Jiajie, Pauk János: A SZÁRAZSÁGTŰRÉS KOMPLEX VIZSGÁLATA BÚZÁBAN.
11:45-12:00 Zaj András: A VÁLTOZÓ KERESZTMETSZETŰ TARTÓK LEHAJLÁS VIZSGÁLATA
12:00-13:00 ÁLLÓFOGADÁS
13:00-17:30 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ SZEKCIÓÜLÉSEK – MÁSODIK RÉSZ
HUMÁN TUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Beke Ottó, Bús Natália
13:00-13:15 Máté Petrik Emese: A LÉLEKFILOZÓFIA TÜKRÖZŐDÉSEI
13:15-13:30 Samu János Vilmos: LADIK KATALIN EROTIKUS KÖLTEMÉNYEI
13:30-13:45 Huszár Elvira: A VEZÉNYLÉS ALAPJAI
13:45-14:00 Takács Izabella: A CIKKCÍMEK HATÁSMECHANIZMUSA
14:00-14:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Hózsa Éva, Takács Izabella
14:15-14:30 Katona Edit: SZÓHASZNÁLATI HIBÁK VIZSGÁLATA KÖZÉPISKOLÁSOK FOGALMAZÁSAIBAN
14:30-14:45 Pásztor Kicsi Mária: INTERNET – TUDÁS – REGIONALITÁS (EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS NYOMÁN)
14:45-15:00 Molnár Csikós László: TÁRSNYELVEK ÖNÁLLÓSODÁSA EURÓPÁBAN
15:00-15:15 Gaudényi Tivadar: SZERBIAI MAGYAR NYELVŰ KÖZSÉG- ÉS VÁROSNÉVTÁR – LEHETSÉGES-E PROBLÉMÁT
HUMÁN TUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Utasi Csilla, Bence Erika
13:00-13:15 Madarász Kulcsár Sarolta: A KOLDUSOK ÉS A HAJLÉKTALANOK SZTEREOTÍPIÁINAK VIZSGÁLATA AZ INTERTEXTUALITÁS TÜKRÉBEN
13:15-13:30 Berta Irma: ENCIKLOPÉDIA – KÉT NYELVEN (DANILO KIŠ: A HOLTAK ENCIKLOPÉDIÁJA)
13:30-13:45 Ispánovics Csapó Julianna: A REGIONÁLIS KULTÚRA ISMÉRVEI PAPP DÁNIEL NOVELLASZÖVEGEIBEN
13:45-14:00 Németh Ferenc: EGY TUDÓS BÁNÁTI ÉLETPÁLYA (LAMBRECHT KÁLMÁN (1889–1930) A PALEANTOLÓGUS, ORNITOLÓGUS ÉS ETNOGRÁFUS)
14:00-14:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Ispánovics Csapó Julianna, Németh Ferenc
14:15-14:30 Utasi Csilla: EGY BAROKK SZEREPVERS (ZRÍNYI MIKLÓS: ARIÁNNA SÍRÁSA)
14:30-14:45 Bence Erika: EGY „TETSZHALOTT” MŰFAJ ÚJRAÉLESZTÉSE A KORTÁRS MAGYAR IRODALOMBAN. TÉREY JÁNOS ÉS SZÁLINGER BALÁZS MŰVEI
14:45-15:00 Rajsli Ilona: PRAGMATIKUS HELYZETMONDATOK A VAJDASÁGI FRAZÉMA-ÁLLOMÁNYBAN
15:00-15:15 Törteli Telek Márta: AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS METODIKÁJA
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Halasi Szabolcs, Dobó Róbert
13:00-13:15 Nagy Szilvia, Esztelecki Péter, Kőrösi Gábor: A Z GENERÁCIÓ TANULÁSI SZOKÁSAIRA HATÓ TÉNYEZŐK A 21. SZÁZAD DIGITÁLIS VILÁGÁBAN
13:15-13:30 Námesztovszki Zsolt, Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter, Vinkó Attila, Kovács Cintia: MAGYAR NYELVŰ ONLINE KURZUSOK A VAJDASÁGBAN
13:30-13:45 Kőrösi Gábor, Esztelecki Péter: OKOSTELEFONNAL TÁMOGATOTT TANÍTÁS LEHETŐSÉGEI A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN
13:45-14:00 Simonyi Dénes, Kőrösi Gábor: A TANULÓK INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSAI A BIZTONSÁG TÜKRÉBEN
14:00-14:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Námesztovszki Zsolt, Major Lenke
14:15-14:30 Muhi B. Béla: A MARKETING SZEREPE AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉBEN – NEMZETKÖZI ÉS HAZAI HELYZETKÉP
14:30-14:45 Takács Zoltán: AZ EGYETEMEK REGIONÁLIS-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SZEREPE
14:45-15:00 Dobó Róbert: VAJDASÁG MAGYARSÁGÁNAK JÖVŐJE – GAZDASÁG, MARKETING ÉS PROPAGANDA A VALÓSÁG FÜGGVÉNYÉBEN
15:00-15:15 Ördögh Tibor: HATÁRÚTON (A NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ PROBLÉMÁJA SZERBIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON)
15:15-15:30 Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka: INNOVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERIPARBAN
15:30-15:45 Esztelecki Péter, Kőrösi Gábor: TEHETSÉGGONDOZÁS AZ INFORMATIKÁBAN
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Papp Árpád, Beretka Katinka
13:00-13:15 Ágyas Réka: VALÓBAN FELELELŐS VÁLLALATOK – „EMBERBARÁT VÁLLALATOK” MAGYARORSZÁGI PÉLDÁKON KERESZTÜL
13:15-13:30 Dujmovics Ferenc: ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLAT A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT DOLGOZÓINAK KÖRÉBEN
13:30-13:45 Stojić Karanović Edit, Imamović Enisa: KORSZERŰ REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK SZERBIA ÉS MAGYARORSZÁG RÉSZVÉTELÉVEL
13:45-14:00 Szügyi Éva: SZERBIA RÉGIÓI
14:00-14:15 Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos: A SZERBIAI ÉLELMISZER-BIZTONSÁG ÉS MINŐSÉGÜGY HELYZETE 2013-BAN
14:15-14:30 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Szügyi Éva, Palusek Erik
14:30-14:45 Major Gyöngyi: A JÓLÉTI ÁLLAM ÚJ PARADIGMÁJA
14:45-15:00 Beretka Katinka: KISEBBSÉGVÉDELEM VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NORMATÍV HATÁSKÖREINEK TÜKRÉBEN
15:00-15:15 Dudás Attila: A TRUST TÉRHÓDÍTÁSA AZ EURÓPAI JOGBAN
15:15-15:30 Pap Tibor, Léphaft Áron: A NEMZETI TANÁCSOK INTÉZMÉNYÉNEK A BEÁGYAZÓDÁSA A SZERBIAI POLITIKAI RENDSZERBE
15:30-15-45 Rózsa Rita: SZERBIA ELSŐ LÉPÉSEI AZ EU FELÉ
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Elnöklők: Czékus Géza, Horák Rita
13:00-13:15 Pósa Mihály: AZ ETILIDÉN-OXOEPESAVSZÁRMAZÉK-ANION MICELLÁK AGGREGÁCIÓS SZÁMÁNAK A MEGHATÁROZÁSA
13:15-13:30 Purnhauser László, Kapás Mariann, Tar Melinda, Szőke Anita, Pauk János, Lantos Csaba, Fu Daolin, Wu Jiajie, Csősz Lászlóné: BÚZA NEMESÍTÉSE ROZSDAREZISZTENCIÁRA MOLEKULÁRIS MARKEREK FELHASZNÁLÁSÁVAL
13:30-13:45 Takács Márta: NAGY ADATHALMAZOK ELEMZÉSE LÁGY SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREKKEL
13:45-14:00 Gogolák László: KIÁLLÍTÁSI CÉLOKRA SZÁNT MECHATRONIKAI ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE
14:00-14:15 KÁVÉSZÜNET
Elnöklők: Gogolák László, Zaj András
14:15-14:30 Lendák Imre, Farkas Károly: KÖZÖSSÉGI ÉRZÉKELÉS SZIMULÁCIÓJÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ELEMZÉSE
14:30-14:45 Lovra Éva: TIPOLÓGIAI PÁRHUZAM – BUDAPEST/BÉCS/PRÁGA (VÁROSSZERKEZET-MINTA KIALAKULÁSA A MŰSZAKI FEJLŐDÉS HATÁSÁRA)
14:45-15:00 Simon János: AZ IoT ALKALMAZÁSI TERÜLETEI
15:00-15:15 Lengyel László: LEGELTETÉSES SZARVASMARHATARTÁS GYAKORLATA ÉS LEHETŐSÉGEI EGY PADÉ MELLETTI SZIKES-PUSZTÁN
15:15-15:30 Péics Hajnalka, Rozsnyik Andrea: FOLYTONOS IDEJŰ KÉSLELTETETT DIFFERENCIAEGYENLET-RENDSZEREK ASZIMPTOTIKUS VISELKEDÉSE
15:30-15:45 Koós László, Szedlák Otília: OPTIMÁLIS TERMELÉSI PROGRAM MEGHATÁROZÁSADÖNTÉSTÁMOGATÓ MATEMATIKAI MODELLEK HASZNÁLATÁVAL
15:45-16:00 Zélity Attila: A DARUK SZERKEZETI ELEMEINEK FÁRADÁSI ANALÍZISE
16:00-16:30 A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS BEZÁRÁSA – Moderátor: HORVÁTH FUTÓ HARGITA

REZÜMÉKÖTET

A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) IDE kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!

KONFERENCIAKÖTET

A konferencia ISBN-nel ellátott konferenciakötete pdf formátumú elektronikus kiadványként (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás teljes szövegének közlése: M63) a lenti fedőlapra kattintva nézhető meg és tölthető le!

A KONFERENCIA (SAJTÓ) VISSZHANGJA