FŐSZERVEZŐ
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék

IDŐPONT
2019. április 13. (szombat)

HELYSZÍN
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Szabadka, Strossmayer 11.

PROGRAM

8:30-9:00 REGISZTRÁCIÓ
9:00-10:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK
Zenei bevezető
LENDÁK Imre elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
MORVAI Tünde osztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
DE NEGRI Ibolya, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja
IVANOVIĆ Josip dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
KÉPES BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT 10 ÉVRŐL (CSÁNYI Erzsébet alelnök összeállítása)
Az Aranybagoly Díj átadása KAPITÁNY Attilának, CVETIĆANIN Líviának és SÖRÖS Zitának
10:00–11:30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Elnöklők: LENDÁK Imre, CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László
10:00–10:30 KOVÁCH Imre: Stabilitás és társadalmi feszültségek. A magyar társadalom politikai integrációja
10:30–10:45 KAPITÁNY Attila bemutatkozása
10:45–11:00 CVETIĆANIN Lívia bemutatkozása
11:00–11:15 SÖRÖS Zita bemutatkozása
11:15–11:30 BORSOS Éva: Tantermen kívüli oktatás Vajdaságban
11:30–13:00 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLELŐTTI SZEKCIÓÜLÉSEK
11:30–13:00 HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK (DÍSZTEREM, 1. emelet)
Elnöklők: Szilágyi Mária, Novák Anikó
11:30–11:45 Korhecz Papp Zsuzsanna: Egy budai barokk festő beazonosítása
11:45–12:00 Szilágyi Mária, Sladić Mirjana: Műemlékek felújítása – kutatás és gyakorlat
12:00–12:15 Kukli Csaba: Shakespeare a filmvásznon: Julie Taymor Titus című filmadaptációjának elemzése
12:15–12:30 Samu János, Beke Ottó: A telematikus társadalom „keretei” – kép, test, kód
12:30–12:45 Samu-Koncsos Kinga: A tárgy (s)alakja – Nemes Nagy Ágnes: Eső, hó (Dalmát kutyák?) Gőzölögnek
12:45–13:00 Novák Anikó: Az önreflexivitás narratív stratégiái Tolnai Ottó Szeméremékszerek című regényében
11:30–13:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I. (5-ös terem, 1. emelet)
Elnöklők: Jávor Rebeka, Velisek-Braskó Ottilia
11:30–11:45 Tóth-Glemba Klára: Identitás és kommunikáció a kulturális politika kontextusában – különös figyelemmel a kisebbségi közösségekre
11:45–12:00 Grabovac Beáta: Pozitív és negatív érzelmi tartalmak automatikus aktivációja
12:00–12:15 Jávor Rebeka: Mit gondolhat a „másik”? Mentalizációs előnyök korai kétnyelvűeknél
12:15–12:30 Simonyi Gabriella: A filmélvezet és a filmbeli karakterekkel való azonosulás viszonya
12:30–12:45 Velisek-Braskó Ottilia, Utasi Anikó: A tehetséges gyermekek inkluzív oktatása
12:45–13:00 Simonyi Gabriella: A hazugság fogalma első osztályos gyermekeknél
11:30-13:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II. (7-es terem, 1. emelet)
Elnöklők: Nagy Imre, Major Gyöngyi
11:30–11:45 Dudás Attila: Az embrionális őssejtekkel kapcsolatos találmányok szabadalmi oltalma
11:45–12:00 Beretka Katinka: Nemzeti kisebbségi különjogok kontra egyetemi autonómia: gondolatok egy hatásköri konfliktusról
12:00–12:15 Kiss Ferenc, Maravić Nikola, Nikolić Ivana: A vajdasági magyar vállalkozók tájékozottsága a rendelkezésükre álló nem visszatérítendő uniós pénzügyi támogatásokról
12:15–12:30 Major Gyöngyi: Kreatív ipar és művészet-brand együttműködés
12:30–12:45 Nagy Imre: Az EU regionális politikájának hatása Vajdaság terület- és vidékfejlesztésére
12:45–13:00 Stojić Karanović Edit, Imamović Enisa: Regionális és interregionális együttműködési formák korszerű fejleményei (A Duna Transznacionális Program példája)
11:30–13:00 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK I. (9-es terem, 2. emelet)
Elnöklők: Lukić Tibor, Lovra Éva
11:30–11:45 Bálint Krisztián: A szabadkai MTTK felújításának vagyonvédelmi sajátosságai
11:45–12:00 Bošković Oliver, Tarján László:  A közlekedés biztonságszintjének felmérése Loznica községben
12:00–12:15 Cselyuszka Norbert: Felületi plazmonszerű hullámterjedésen alapuló elektromágneses és akusztikus érzékelők, kétkomponensű keverékek összetételének meghatározása
12:15–12:30 Lovra Éva: Szabadka belvárosának mikrourbanizmusa – morfológia és tipológia
12:30–12:45 Lukity Tibor: Energiaminimalizációs modellek a képfeldolgozásban
12:45–13:00 Lendák Imre: Teljesítményáramlások napi szintű csoportosítása és előrejelzése nagy adatok alapján
11:30–13:00 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK I. (10-es terem, 2. emelet)
Elnöklők: Pósa Mihály, Sörös Zita
11:30–11:45 Gyülvészi Gyula: Az intradurális gerincdaganatok jellemzői Vajdaság területén
11:45–12:00 Horvát Olga: Az antibiotikumok ismerete és használata a páciensek körében
12:00–12:15 Resnyák Krisztina, Kiss Ferenc, Šoronja Simović Dragana, Maravić Nikola, Sörös Zita, Đorđević Miljana, Đorđević Marijana: A serdülő korosztály étkezési szokásai, illetve az étkezéshez való hozzáállása
12:15–12:30 Pósa Mihály: Hidrofób bináris elegyek micelláris oldhatóságának termodinamikai vizsgálata
12:30–12:45 Fehér Illés, Stefanovitsné Bányai Éva, Petrović-Gegić Anita: Változások a Tisza halállományában az Országhatár–Becsei gát szakaszon 1996–2018 között
12:45–13:00 Holpert Csilla, Šoronja Simović Dragana, Smole Možina Sonja, Sterniša Meta, Sörös Zita: Cukorrépa- és szentjánoskenyér-rostok mint funkcionális adalékok az étkezésben
13:00–14:00 ÁLLÓFOGADÁS (6-os terem, 2. emelet)
14:00–15:30 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEK
14:00–15:30 THUMÁN TUDOMÁNYOK II. (díszterem, 1. emelet)
Elnöklők: Molnár Csikós László, Károly Adrienn
14:00–14:15 Kulcsár Sarolta, Novák Anikó: A kívülállás poétikája Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregényében
14:15–14:30 Károly Adrienn: Verbálisan tolmácsolt vizualitás (Szövegbe írt fényképek Kosztolányi Dezső regényeiben)
14:30–14:45 Bordás Sándor: Írói nevek és figurák – az ismerős név történetszervező ereje a mai magyar prózában
14:45–15:00 Csányi Erzsébet: Ellenkulturális jegyek Garaczi László korai műveiben
15:00–15:15 Máté Emese: A gyermekirodalom tematikája az alternatív oktatási modellekben
15:15–15:30 Molnár Csikós László: Inercia a nyelvben
14:00–15:30 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ III. (5-ös terem, 1. emelet)
Elnöklők: Vataščin Péter, Rózsa Rita
14:00–14:15 Rózsa Rita: A vízválasztó 2000-es év – Szerbia lehetőségei az EU felé
14:15–14:30 Vataščin Péter: Etnictitás és territorialitás a délszláv háborúk menekültjeinek identitásában – szabadkai példák
14:30–14:45 Zakinszky Toma Viktória: Médiaüzenetek és közvélemény (Mit gondol a migrációról és a migránsokról a vajdasági ember?)
14:45–15:00 Dukai Edit: Külhoni fiatalok Pécs városában
15:00–15:15 Lendák-Kabók Karolina: Törjön szét az üvegfal vagy mégsem?
15:15–15:30 Ördögh Tibor: Közel s mégis oly távol – Szerbia európai integrációs kihívásai
14:00–15:30 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ IV. (7-es terem, 1. emelet)
Elnöklők: Kapás Mónika, Mészáros Zoltán
14:00–14:15 Kapás Mónika: A Horgoson és Csantavéren élő roma/cigány közösség helyzete a munkaerőpiacon
14:15–14:30 Vukov Raffai Éva, Raffai Judit, Németh Ferenc, Fehér Viktor: Témák és beszélőközösségek Székelykevén (Egy terepmunka tanulságai)
14:30–14:45 Angler Kinga: A szemléletformálás szükségessége a borismeret oktatásában a vendéglátó szakképzésben
14:45–15:00 Máté Andrea: Bor–kultúra–oktatás? Neveljük-e a fiatalokat a borkultúrára?
15:00–15:15 Mészáros Zoltán: A második világháború jugoszláviai eseményeinek új értelmezési paradigmája
15:15–15:30 Muhi Béla: A városmarketing alkalmazásának lehetőségei Újvidék esetében
14:00–15:30 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK (9-es terem, 2. emelet)
Elnöklők: Koós Csilla, Kőrösi Gábor
14:00–14:15 Koós Csilla, Maravić Nikola, Kertész Szabolcs, Hodúr Cecília, Dokić Ljubica, Sörös Zita: Szénhidrát alapú stabilizátorok használata emulziók gyártása folyamán
14:15–14:30 Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka: Integrált minőségbiztosítás az agráriumban
14:30–14:45 Tarján Tobolka Albina: Az érdekeltek szerepe a védett területeken folyó erdőgazdálkodásban: Esettanulmány a Kovilji–Péterváradi Rét Különleges Természeti Rezervátum példáján
14:45–15:00 Kőrösi Gábor, Simonyi Gabriella: Vajon a rekurrens neurális hálózatok képesek-e forradalmiasítani a predikciós módszereinket?
15:00–15:15 Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos: Az EN ISO 22000:2018 szabvány új követelményrendszere
15:15–15:30 Horák Rita: A tanítók és óvodapedagógusok környezetvédelemmel kapcsolatos tudása
14:00–15:30 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK II. (10-es terem, 2. emelet)
Elnöklők: Pintér Róbert, Tarján László
14:00–14:15 Tarján László: Hang- és zajfelismerés használhatósága decentralizált LPWAN felügyelőrendszereknél
14:15–14:30 Maravić Čisar Sanja, Pintér Róbert: Egyéni teljesítmény mérése problémaalapú oktatás keretén belül
14:30–14:45 Papp Zoltán, Rapajić Sanja: A nemlineáris komplementaritási feladat megoldására szolgáló numerikus módszerek
14:45–15:00 Póth Miklós: Digitális képek tömörítése KMM-módszerrel
15:00–15:15 Simonyi Dénes, Kőrösi Gábor, Simonyi Gabriella: A gondolatalapú szövegbevitel és biztonságtechnikai lehetőségei
15:15–15:30 Mester Gyula: Önvezető autók fejlesztésének áttekintése
14:00–15:30 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK III. (8-as terem, 2. emelet)
Elnöklők: Martinovity Anna, Kovács Cintia
14:00–14:15 Tóth Árpád, Petrović Borislava,Marjanović Milana: Új terápiás terem tervjavaslata neutron dózis mérések és Monte Carlo (MC) szimulációk alkalmazásának összehasonlításával
14:15–14:30 Martinovity Anna, Tarján László, Gogolák László: Automatizáció vagy edukáció szükséges-e a vajdasági KKV-k körében?
14:30–14:45 Námesztovszki Zsolt, Kovács Cintia: Informatikai trendek hatása a pedagógusok képzésére
14:45–15:00 Pintér Róbert, Maravić Čisar Sanja: Óralátogatás nyilvántartása Arduino mikrovezérlő és mobilalkalmazás segítségével
15:00–15:15 Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea: Dr. Detki József, a Szabadkai Építőmérnöki Kar matematikaoktatásának meghatározó alakja
15:30–16:00 A KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS ZÁRÁSA (díszterem)
A szakbizottsági koordinátorok összefoglalói:

  • Természettudományi: Horák Rita, Lukity Tibor
  • Műszaki tudományok: Lendák Imre, Tarján László
  • Orvostudományok: Horvát Olga
  • Agrártudományok: Sörös Zita, Lengyel László
  • Társadalomtudományok: Beretka Katinka, Muhi Béla
  • Bölcsészettudományok: Csányi Erzsébet
  • Művészetek: Kapitány Attila


REZÜMÉKÖTET

A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) fedőlapjára kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!

 

A KONFERENCIA MÉDIAVISSZHANGJA