FŐSZERVEZŐ
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék

TÁRSSZERVEZŐK
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), Budapest
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Újvidéki Egyetem, MTTK), Szabadka
Hungarológiai Kutatóközpont (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak), Újvidék

IDŐPONT
2018. április 14. (szombat)

HELYSZÍN
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

PROGRAM

9:00-9:30 REGISZTRÁCIÓ
9:30-10:00 MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK
LENDÁK Imre elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
KOCSIS Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
MORVAI Tünde főosztályvezető, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
IVANOVIĆ Josip dékán, Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
10:00–11:00 PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Elnöklők: KOCSIS Károly, LENDÁK Imre, CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László, MORVAI Tünde
10:00–10:20 GYIMÓTHY Tibor: Informatikai kutatások a kiberbiztonság növelésére
10:20–10:40 TOLDI Éva: Identitásváltozatok, poétikai tapasztalatok Gion Nándor regényeiben
10:40–11:00 PÓSA Mihály: Önszerveződő molekuláris rendszerek termodinamikája: micellák és bináris vegyes micellák
11:00–11:15 KÁVÉSZÜNET
11:15–13:00 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLELŐTTI SZEKCIÓÜLÉSEK
11:15–13:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Ivanović Josip, Grabovac Beáta
11:15–11:30 Ivanović Josip, Lepeš Josip, Grabovac Beáta, Námesztovszki Zsolt és Major Lenke: A pedagógus-életpályamodell támogatása az MTTK PPM-kurzusai által
11:30–11:45 Jávor Rebeka: Szocio-kognitív faktorok a kétnyelvűek pragmatikus fejlődésének megértésében
11:45–12:00 Velisek-Braskó Ottília: Az átmenet folyamata az inklúzió kontextusában
12:00–12:15 Grabovac Beáta, Ivanović Josip, Major Lenke, Námesztovszki Zsolt és Lepeš Josip: Az iskolai motiváció és tanulási orientáció jellegzetességei vajdasági magyar általános iskolások és középiskolások körében
12:15–12:30 Csíkos Tímea és Forgács Attila: Az evészavar OK (?), avagy a gasztrális neofóbia szintjének alakulása a Vajdaságban
12:30–12:45 Vatai Éva: A szerbiai általános iskolai matematika-tankönyvek mechanikus tanulásra ösztönző jellege
12:45–13:00 Žuljević Dragan, Rakočević Nikolija, Grabovac Beáta, Vörös Karolina és Gavrilov-Jerković Vesna: Pszichológiai kezelések kimenetelének értékelésére alkalmas mérőeszközök
11:15–12:30 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Korhecz Tamás, Major Gyöngyi
11:15–11:30 Beretka Katinka: A nemzeti kisebbségi média a szerbiai jogrendszerben: keretek, korlátok és kihívások
11:30–11:45 Dudás Attila: A tartós szerződések megszüntetésének formai követelményei a szerb jogban
11:45–12:00 Korhecz Tamás: Az alkotmánymódosítás eljárási és anyagi jogi korlátai – különös tekintettel Szerbia hatályos alkotmányára
12:00–12:15 Muhi Béla, Szigeti Orsolya, Pintér Attila és Kovács Kristóf: Smart city megoldások mint városfejlesztési és városmarketing eszközök
12:15–12:30 Major Gyöngyi: A közgazdaságtan újraértelmezésének kihívásai
11:15-12:45 HUMÁN TUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Roginer Oszkár, Lovra Éva
11:15–11:30 Korhecz Papp Zsuzsanna: Falkoner Ferenc (1737–1792) budai festő festészettechnikája
11:30–11:45 Lovra Éva: A történelmi Magyarország (1867–1918) városainak tipológiája
11:45–12:00 Juhász Lajos: Pannóniai germán ábrázolások római bronzokon
12:00–12:15 Roginer Oszkár: Félreérteni és meghaladni csak egy pillanat műve volt? Jugoszláviai magyar magánperiodikák a szovjet médiamodell előtt és után
12:15–12:30 Samu János: Elfojtás és kísértetek (interaktivitás az olvasásban)
12:30–12:45 Vass Dorottea: Az olvasási készség, az olvasástanítási módszer és az intrinzik motiváció közötti összefügések az olvasóvá nevelés jegyében
11:15–13:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK I.
Elnöklők: Lukić Tibor, Guzsvány Szandra
11:15–11:30 Guzsvány Szandra és Vas Gabriella: Késleltetett differenciálegyenletek periodikus megoldása
11:30–11:45 Pletikoszity Árpád és Tarján László: Plazmavágó manipulátor tervezése
11:45–12:00 Lukić Tibor: Matematikai modellek a diszkrét tomográfiában
12:00–12:15 Bagány Igor és Takács Márta: Oktatási rendszerek környezetének modellezése lágy számítási módszerekkel
12:15–12:30 Tarján László: Kommunikációs lehetőségek bővítése természeti és más katasztrófák idejére
12:30–12:45 Rackov Milan, Knezević Ivan, Kuzmanović Siniša és Rétfalvi Attila: A dizájn fontossága a korszerű gépészetben
12:45–13:00 Kőrösi Gábor: Clickstream alapú teljesítmény előrejelzés a rövid Mooc kurzusokban
13:00–13:15 Rétfalvi Attila és Stampfer Mihály: SMRA – a készüléktervezést segítő rendszer
11:15–13:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Gaudényi Tivadar, Tarján Tobolka Albina
11:15–11:30 Fehér Illés, Stefanovitsné Bányai Éva és Petrović-Gegić Anita: A Tisza vízgyűjtő területének országhatár–becsei gát szakaszán feltárt nehézfém-szennyezettsége
11:30–11:45 Tarján Tobolka Albina: Mit és miért védünk a Kovilji-Péterváradi Rét Különleges Természeti Rezervátum I. védettségi szintjén – erdészeti szempontból?
11:45–12:00 Gaudényi Tivadar: A Déli-Kárpátok és domborzati felosztásuk
12:00–12:15 Rózsa Péter: Irányított és spontán erjesztett ringlószilva-pálinkák vizsgálata
12:15–12:30 Lengyel László: A borsó takarmányozhatóságának kritikus pontjai
12:30–12:45 Lálity Zsolt, Simon Gergel és Borsos Éva: Clery és Joly szamócafajták gyümölcsméretének, valamint a termés mennyiségi mutatóinak összehasonlítása különböző termesztési módok alkalmazásával
12:45–13:00 Cinkler Tibor: Infokommunikáció a mezőgazdaság szolgálatában
13:00–14:00 ÁLLÓFOGADÁS
14:00–15:00 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEK
14:00–15:00 TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK III.
Elnöklők: Palusek Erik, Lendák-Kabók Karolina
14:00–14:15 Stojić Karanović Edit: A 21. század selyemútja és a magyar–szerb együttműködés
14:15–14:30 Berze Gizella: Kimeneti következményekre alapozott tervezés a szerbiai közoktatási rendszerben
14:30–14:45 Palusek Erik: Határokon átnyúló kapcsolatok és sztereotípiák a vajdasági magyarok körében
15:15–15:30 Lendák-Kabók Karolina: A posztkoloniális Másság változatai: a vajdasági magyar nők
15:30–15:45 Balázs-Arth Valéria: A politikai propaganda pilléreinek egyik eklatáns példája az 1945 utáni vajdasági magyar sajtóban
14:00–15:30 HUMÁN TUDOMÁNYOK II.
Elnöklők: Molnár Csikós László, Samu-Koncsos Kinga
14:00–14:15 Molnár-Csikós László: A magyar nyelvű szövegfelismerés problémái
14:15–14:30 Samu-Koncsos Kinga: Között: a különbség krízise és vágya Nemes Nagy Ágnes költészetében
14:30–14:45 Novák Anikó: Nem könnyű – Tolnai és Esterházy
14:45–15:00 Csányi Erzsébet: Identitás-játék Hernyák Zsóka Morze című kötetében
15:00–15:15 Máté Emese: Élményirodalom – az eredetiség élménye
15:15–15:30 Károly Adrienn: Zenére komponált novellák, avagy zenei motívumok Csáth Géza A varázsló kertje c. novelláskötetében
15:30–15:45 Kulcsár Sarolta: Virtuális és mesevilág pöttömnyelven
14:00–16:00 MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK III.
Elnöklők: Pintér Róbert, Borsos Éva
14:00–14:15 Borsos Éva, Czékus Géza és Horák Rita: Vajdasági magyar ajkú gyerekek fejméretének vizsgálata
14:15–14:30 Szombathy Zoltán: Vajdaság agrárgazdaságának változásai
14:30–14:45 Vincze István: Az UU Cas kettőscsillag-komponensek tömegarányának meghatározása színképekből
14:45–15:00 Maravić Čisar Sanja, Pintér Róbert és Fürstner Igor: Tanulmányi eredmények elemzése a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán
15:00–15:15 Lendák Imre, Fürstner Igor és Čović Zlatko: Kihívások az információbiztonság oktatása terén Szerbia felsőoktatási rendszerében
15:15–15:30 Mester Gyula: Vajdasági magyar kutatók 2018-as idézettségi ranglistája
15:30–15:45 Pintér Róbert és Maravić Čisar Sanja: A/B tesztelés
15:45–16:00 KÁVÉSZÜNET
16:00–16:30 AZ ARANYBAGOLY DÍJ ÁTADÁSA – INDOKLÁS ÉS KÖSZÖNŐBESZÉDEK
16:30–17:00 KONFERENCIA KIÉRTÉKELÉSE ÉS ZÁRÁSA
Moderátorok: CSÁNYI Erzsébet, LENGYEL László és LENDÁK Imre

REZÜMÉKÖTET

A rezümékötet (nemzeti jelentőségű konferencián tartott előadás publikált rezüméje: M64) IDE kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!

KONFERENCIAKÖTET

A konferenciakötet fedőlapjára kattintva megnézhető és pdf formában letölthető!

A KONFERENCIA MÉDIAVISSZHANGJA