Dujmovics Ferenc

Elérhetőségek:

Kodály Zoltán u. 11.
21235 Temerin

Tel.: +381-21-487-2205
vagy +381-21-842-894 (lakás)

E-mail: dujmovtep@ptt.rs

Született: Temerin, 1950. május 09.

Foglalkozás:

 • Az orvostudományok doktora, az Újvidéki Orvostudományi
 • Kar egyetemi rendes tanára, a nukleáris medicina és a klinikai kórélettan szakorvosa.

Szakterület:

 • Az emésztőszervek kórélettana és betegségeinek vizsgálata a labordiagnosztika és a nukleáris medicina módszereivel, a máj és a hasnyálmirigy kórélettana

Munkahely:

 • Vajdasági Klinikai Központ vezérigazgató-helyettese
 • Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kar Kórélettan Tanszék vezetője
 • Vajdasági Klinikai Központ Nukleáris medicina osztályának vezető főorvos
 • Szakorvosi vizsgáztató bizottságok tagja és elnöke.

Publikációk:

 • Mintegy 70 hazai és külföldi folyóiratokban megjelentetett szakmai és tudományos munka szerzője
 • 12 egyetemi tanköny és monográfia szerzője vagy társszerzője
 • Nagy számú, magyar nyelvű tudományt népszerűsítő és ismeretterjesztő cikk és vitacikk szerzője

Szervezeti és szerkesztőbizottsági tagság:

 • Szerb Orvosi Kamara tagja
 • Szerb Orvostársaság tagja
 • MTA köztestületi tagja
 • Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium tagja és alelnöke
 • Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagja
 • Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja
 • Medicina danas c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja