Beretka Katinka

Született: Topolya, 1985. június 19.

Foglalkozás:

 • Egyetemi docens, vállalati jogász

Szakterület:

 • területi és nem területi autonómia formák
 • nemzeti kisebbségi jogok
 • nyelvi jogok

Munkahely:

 • Union Egyetem, Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Kara, Újvidék
 • EKO TOP Kft. Topolya

Válogatott publikációk:

 • Evolution of the Autonomy Ambitions of Vojvodina Hungarians. Constitution and Activity of the Hungarian Minority Council in Serbia. Hungarian Review 2019 (3): 49−62.

 • Bilateralni ugovorni odnosi Srbije sa susednim državama u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina – Kritička analiza. Pravni život tematski broj 2018 (12): 263−279.

 • Az anyanyelv, a kétnyelvűség és a többnyelvűség fogalmának nemzetközi és tételes jogi dimenziói In: Kétnyelvűség – hátrány vagy esély? Ed. Pásztor Kicsi Mária. Újvidék: Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2018, pp. 161−170.

 • De iure potvrđenost multikulturalnog karaktera AP Vojvodine: kritički prikaz (ne)postojećih normativnih nadležnosti autonomne pokrajine u oblasti manjinskih prava. Pravni zapisi 2018 (1): 141−161.

 • Ustavnosudsko i zakonsko uobličavanje normativne nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (társszerző Korhecz Tamás). Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2018 (1): 90−116.

 • A nemzeti kisebbségek hivatalos nyelvhasználati jogai Vajdaságban. In: Vajdaság II. Variációk autonómiára. Ed. Ördögh Tibor. Szabadka: Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, 2018, pp. 55−104.

 • Területi autonómia mint a szubnacionális demokrácia megtestesülése. In: Demokrácia – Piacgazdaság – Hatalommegosztás: Democracy – Market Economy – Separation of Powers. Ed. Smuk Péter. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, pp. 148−178.

 • Language Rights and Multilingualism in Vojvodina. International Journal on Minority and Group Rights 2016 (23): 505−529.

 • Fragile Autonomy Arrangements in the Republic of Serbia: The Territorial Autonomy of Vojvodina and the National Minority Councils. In: Autonomy Arrangements aroung the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases. Eds. Levente Salat, Sergiu Constantin, Alexander Osipov, István Gergő Székely. Cluj Napoca: Romanian Institute for Research of National Minorities, 2014, pp. 249−274.

 • National Councils of National Minoritites in Serbia: Pros and Contras of an Ethnic Self-Governance. In: Nationalism Across the Globe Vol. 13. The Challenge of Non-Territorial Autonomy: Theory and Practice. Eds. Ephraim Nimni, Alexander Osipov, David Smith J. Oxford: Peter Land Academic Publishers, 2013, pp. 181−196.

Szervezeti tagság:

 • Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, elnökségi tag (2016-)
 • MTA külső köztestülete, tag (2015-)
 • Szerbiai Alkotmányjogászok Egyesülete, tag (2015-)
 • Magyar Nemzeti Tanács, tag (2014-2018)
 • Magyar Nemzeti Tanács, Nyelvhasználati Bizottság, tag (2014-2018)