Aranybagoly Díj

Felhívás a

Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díj 2018

jelölések beküldésére.

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) felhívást tesz közzé, amelyben kéri a VMATAdattárában szereplő kutatókat és/vagy oktatókat, hogy állítsanak PhD tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar jelölteket a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díj 2018 elnyerésére. A díj éremből, oklevélből és pénzjutalomból áll. Minden évben legfeljebb két díj kiosztására kerülhet sor. Az egyik Aranybagoly Díjat a műszaki, az élő és élettelen természettudományok, a másikat a humán- és társadalomtudományok, valamint a művészetek területén tevékenykedő tudós kaphatja az elmúlt öt évben nyújtott kiemelkedő kutatási tevékenysége alapján.

A jelöléseket a díj kuratóriuma bírálja el a díj szabályzatával összhangban. A kuratórium előnyben részesíti a kiemelkedő tudományos közlemények (tanulmány, kötet, könyv), műszaki és művészeti alkotások, szabadalmak, innovációk szerzőit, illetve azokat, akik jelentős kutatási projekteket nyertek a vonatkozó időszakban.

A jelölés feltételei:

 • jelöltet (a VMAT Adattárában szereplő kutatót) kettő vagy több VMAT adattárban szereplő kutató állíthat közösen,
 • az önjelölés nem engdélyezett,
 • a jelölt szerbiai állampolgár és elsősorban Szerbiában végzi kutatási, felsőoktatási illetve szervezési tevékenységét (a nemzetközi együttműködés természetesen nem kizáró tényező),
 • a jelölt rendelkezik PhD-fokozattal,
 • a jelölés a jelölt legfontosabb referenciáinak jegyzékéből áll (csupán már publikált közlemények, művészeti alkotások, könyvek jöhetnek számításba),
 • előnyben részesül az a jelölt, aki több közleménye, alkotása, újítása stb. első szerzője.

A jelöléseket kizárólag elektronikusan kell beküldeni a vmat@vmat.rs e-mail címre. A mailt egy javaslattevő küldi, a többi támogató tagnak is továbbítva a felterjesztő levelet (az email CC mezőjlének használatával). A jelölési anyag tartalmazza a jelölt munkájának rövid méltatását kb. 250 betű terjedelemben, illetve a 2014–2018 közötti szakmai bibliográfiáját.

A bibliográfiának tartalmaznia kell az alábbi vonatkozó információkat:

 • Elnyert hazai és külföldi ösztöndíjak, pályázatok és projektek.
 • Tanulmányok, könyvek, művészeti alkotások, újítások, szabadalmak, innovációk listája. A kuratórium elfogadja a KNR rendszerbe (Karton naučnih radnika) feltöltött anyagokat, illetve az azokra mutató hivatkozást (linket), illetve olyan publikációt, amelyben meg van jelölve az eredmény KNR-ben (illetve RIS-ben) használt M osztálya (pl. M21 folyóirat, M63 konferencia, stb.)
 • A tudományos közlemények idézettségi mutatói Scopus vagy Google Scholar rendszerekből.

A jelölések beküldésének határideje: 2019. február 28.

Az ünnepélyes díjátadásra 2019. április 13-án kerül sor a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozón (VMT 2019). A VMAT 2019 szervezőbizottsága felkéri a díjazottakat, hogy a konferencián tartsanak plenáris előadást legfrissebb eredményeikről.

Újvidék, 2019. február 5. A VMAT elnöksége

Eddigi Aranybagoly Díj nyertesek:

2018-ban kiosztott díjak nyertesei:

 • Humán- és társadalomtudományok, valamint művészetek kategória nyertese: Toldi Éva
 • Élő és élettelen természettudományok, valamint műszaki kategória nyertese: Pósa Mihály

2019-ben kiosztott díjak nyertesei: