Csányi Erzsébet

Elérhetőségek:

Tekelijina 17
21000 Novi Sad

Mob.: +381-63-88-26-36-8
Tel.: +381-21-521-380

E-mail: erzsebet.csanyi@gmail.com

Született: Ada, 1956. február 12.

Foglalkozás:

 • Egyetemi tanár

Szakterület:

 • Irodalomtudomány, irodalomelmélet
 • magyar irodalomtörténet
 • vajdasági magyar irodalom
 • délszláv-magyar összehasonlító irodalomtudomány
 • világirodalom

Munkahely:

 • Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
 
Publikációk:
 
Önálló kötetek:
 • Szövegvilágok: a fikció fölénye. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 180 p., ISBN 86-7551-010-1, Újvidék (1992)
 • A regény öntudata. Metanarráció a jelenkori magyar és szerb regényekben. Forum–Uroboros, 144 p., ISBN 86-323-0412-7, Újvidék (1996)
 • Világirodalmi kontúr. Forum–Iskolakultúra, 138 p., ISBN 963-00-4782-9, Újvidék – Pécs (2000)
 • Farmernadrágos próza vajdasági tükörben. A vajdasági magyar jeans-próza természetrajza. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 245 p., ISBN  978-86-6065-039-1, Újvidék (2010)
 • Lírai szövegmezők. Vajdasági magyar versterek, kultúraközi kontextusok. VANU, 96 p., ISBN 978-86-85889-34-9, Újvidék (2010)

  Kötetszerkesztések:

 • A Tudás Fája. TDK KÖNYVTÁR 1. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (2003)
 • Társadalom és tudomány. TDK KÖNYVTÁR 3. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (2005)
 • Horizont és tudásmódok. TDK KÖNYVTÁR 4. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (2005)
 • Látószög. TDK KÖNYVTÁR 7. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék (2007)
 • konTEXTUS. konTEXTUS KÖNYVEK 1. Összehasonlító irodalomtudományi tanulmányok. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 185 p., ISBN: 8685245087, Újvidék (2007)
 • jelHÁLÓ. konTEXTUS KÖNYVEK 2. Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 221 p., ISBN: 978-86-85245-13-8, Újvidék (2008).
 • Csáth-járó át-járó. konTEXTUS KÖNYVEK 3. Irodalomtudományi, nyelvészeti és interdiszciplináris kutatások. Csáth Géza: Az irodalmi és pszichológiai diszkurzusok metszéspontja. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, p. 294, ISBN: 978-86-6065-008-7, Újvidék (2009)
 • Mediális átlelkesítés. konTEXTUS KÖNYVEK 4. Zene – beszéd – irodalom. Irodalomtudományi, médiaközi és interdiszciplináris kutatások. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 176 p., ISBN: 978-86-6065-038-4, Újvidék (2009)
 • Alteregó. konTEXTUS KÖNYVEK 5. Alakmások – hamsimások – heteronimák. Irodalom- és nyelvtudományi kutatások. Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 256 p., ISBN: 978-86-6065-049-0, Újvidék (2010)
 • Hózsa Éva: A novella Vajdaságban. PLANTA Könyvtár 1. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 272 p. ISBN: 978-86-85245-16-9, Újvidék (2009)
 • Számos tanulmány, esszé, kritika szerzője
 
Szervezeti és szerkesztőbizottsági tagság:
 • Vaj­dasági Magyar Felsőoktatási Kollé­gium, Újvidék, elnök (2001-)
 • Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia, főszervező (2002-)
 • Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék, alelnök (2008-)
 • Nemzetközi Magyarság­tudo­mányi Társaság, Budapest, tag (1985-)
 • Ma­gyar Írószövetség, Budapest, tag (1996-)
 • Vajda­sági Íróegyesület, Újvidék, tag (2001-)
 • Vajda­sági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, tag (2000-)
 • MTA köztestülete, tag (2000-)
 • Új Symposion, Újvidék, szerkesztőségi tag (1977–1983)
 • Is­kola­kultúra, Pécs, szerkesztőségi tag (1999-2004)
 • Stúdium, Újvidék, főszerkesztő (2009)
 • konTEXTUS Műhely, Újvidék, projektvezető
 
Díjak: