IN MEMORIAM GAÁL FERENC

Dr. Gaál Ferenc akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségi tagja, 2011. szeptember 6-án 70 éves korában váratlanul elhunyt.

1941-ben Adán született. Az általános iskolát szülővárosában (1948–1956), a vegyészeti technikumot Szabadkán (1956–1960) végezte. Vegyészmérnöki diplomáját a Belgrádi Egyetem Vegyészmérnöki Karán 1964-ben, magiszteri fokozatát 1968-ban és a kémiai tudományok doktora címet 1977-ban a Belgrádi Egyetem Természettudományi Karán szerezte.

Oktatói pályáját az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi/Természettudományi Karának Kémia Tanszékén tanársegédként kezdte 1965-ben. Docenssé 1978-ban, rendkívüli egyetemi tanárrá 1983-ban, rendes egyetemi tanárrá pedig 1990-ben választották.

Alapító tagja és sok éven át vezetője volt a Természettudományi Kar Kémiai Intézete Analitikai Kémiai Tanszékének.

Több mint 40 éven át oktatott és kutatott az analitikai kémia területén. A tudományos utánpótlás nevelésében is jeleskedett. Témavezetője volt 2 doktori disszertációnak, 10 magiszteri, 2 specializációs és több mint 100 diploma és tudományos diákköri munkának. Több hazai és nemzetközi tudományos konferencia szervezője volt. Tudományos téren elsősorban műszeres analízissel, katalitikus titrálással és környezetvédelemmel foglalkozott. Több mint 180 tudományos publikáció és szakdolgozat szerzője vagy társszerzője, független idézeteinek száma meghaladja az 500-at. Több neves folyóirat felkért szakmai bírálója volt. Számos hazai és nemzetközi tudományos projektum résztvevője, illetve vezetője volt.

Több tudományos, műszaki és civil szervezet munkájában vett részt. A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező (2004–2010), majd rendes tagja (2010), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnökségi tagja (2002-), a Szerb Kémikusok Egyesülete többszöri elnökségi tagja, 2001-től tiszteletbeli tagja volt. Alapító tagja és elnöke (1980–1982) volt a Vajdasági Kémikusok Egyesületének, az Analitikai Kémiai Szekció elnöki tisztjét is hosszú éveken át betöltötte. A Jugoszláv Kémikusok Szövetségének főtitkári tisztét 1982–1984 töltötte be. Az Európai Kémikus Egyesületek Szövetsége Analitikai Kémiai Munkabizottságának tagja (1980–2002) volt. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja 2001-ben lett. Alapító tagként vett részt a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium megalapításában. Elnökségi tagja volt a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanácsnak (2008-).

A Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara elismerésben részesítette munkájáért és a Kar fejlesztésében elért eredményeiért (1985). Tudományos munkásságáért a Vajdasági Autonóm Tartomány tudományos plakettel (1990), a Szerb Kémikusok Egyesülete pedig jubiláris éremmel tüntette ki (1997).

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!

 

http://magyarszo.rs/fex.page:2011-09-09_In_memoriam_Gaal_Ferenc.xhtml

 http://mta.hu/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/elhunyt-gaal-ferenc-tanar-ur-a-magyar-tudomanyos-akademia-kulso-koztestuleti-tagja-a-szegedi-teruleti-bizottsag-elnoksegi-tagja-az-ujvideki-egyetem-egyetemi-tanara-128558/