Maróth Miklós: Mire jó az orientalisztika?

A SZAB Tudósklub Egyesület

2012. május 10-én (csütörtökön)
17 órakor
előadást rendez
Vendég:
MARÓTH MIKLÓS
az MTA rendes tagja,
a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke,
egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
Az előadás címe:
Mire jó az orientalisztika?
Helyszín:
SZAB székház I. emelet 103-104 díszterem
(6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
A rendezvényre valamennyi érdeklődőt szeretettel várnak!
Az előadás rövid összefoglalója:

Az előadás három részben az arabisztika rövid történetének bemutatása révén ismerteti fejlődésének legfőbb mozgató erőit, kapcsolatát más tudományokkal, és mai helyzetét.
Az arabisztika az ibériai félszigetet részben elfoglaló arab hódítók és a keresztény királyság helyreállításáért harcoló erők küzdelméből született. A korszak központi gondolata a térítés volt.
A reneszánsz idején a pápai diplomácia került előtérbe a keleti keresztényekkel valóegység gondolata mentén. Ez részben theológiai irodalmat, a polyglott bibliák létrejöttét
eredményezte; részben a más okoknál fogva, de az arab orvostudomány körüli viták következtében Galénos, Hippokratés, Dioskoridés, illetve Avicenna, Averroes, Rhazes művei kerültek a középpontba. Ugyancsak ehhez a korszakhoz tartozik a keleti történelemn fölfedezése, amely nagy segítséget nyújtott a Gergely-naptár elkészítéséhez.
A modern kor egyrészt a hódítások, másrészt az arab és a muzulmán kultúra értékeinek saját jogon való vizsgálatának a kora. Ebben a korszakban erősödött meg az arab irodalom, történelem, filozófia kutatása, illetve vált szisztematikussá az arabok tudományának földolgozása. A modern kor konfliktusainak megfelelően ma folyik a küzdelem akörül, hogy a társadalomtudományok hogyan és meddig tudnak megtermékenyítő hatással lenni az arabisztikára. Ezt elsősorban napjaink társadalmi és politikai konfliktusai teszik időszerűvé.”