Toldi Éva

Született: Topolya, 1962. április 24.

Foglalkozás: egyetemi tanár

Szakterület: mai magyar irodalom, vajdasági magyar irodalom, interkulturalitás, fordítás

Munkahely:

 • Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
 • Kurzusok: Vajdasági magyar irodalom (szerb nyelven is); Sinkó Ervin-stúdium, Folyóirat-kultúra a Vajdaságban; Verstan, versértelmezés; A határon túli magyar irodalmak korszerű jelenségei (MA); Az 1950-es nemzedék a vajdasági magyar irodalomban (doktori stúdium)

Publikációk

Önálló kötetek

 • Herceg János (monográfia). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1993
 • Összetartozó neszek” (versről, prózáról). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1997
 • A múltreprezentáció lehetőségei (történelemelbeszélés a mai magyar irodalomban). Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2008
 • Egyetlen történeteink (tanulmányok, kritikák). Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010
 • Önértésváltozatok, identitástapasztalatok (tanulmányok). zEtna, Zenta, 2015

Tankönyvek:

 • Olvasási munkafüzet az általános iskolák 8. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2008
 • Olvasókönyv az általános iskolák 8. osztálya számára. Zavod za udžbenike, Beograd, 2010

Tanulmánykötetekben:

 • Halál és tisztaság. In: Kassák. Esszék, tanulmányok a költőről, íróról, művészről. Szávai János szerk. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
 • Epikus töltéssel (Fenyvesi Ottóról). In: (Sub)cultura interrupta. Géczi János szerk. Vár Ucca Tizenhét, Veszprém, 1997
 • Olvasónapló (Gion Nándorról). In: „… Nálunk nélkül a jelen nem létezik”, Gáspár György szerk. Hungarofest, Budapest, 2004
 • A Hajnali részegség verses olvasatai. In: Hajnali részegség. Fűzfa Balázs szerk. Savaria University Press, Szombathely, 2010
 • A saját és idegen tapasztalatának néhány aspektusa a vajdasági magyar irodalomban. In: Kultúrák határán I–II. Bányai Éva szerk. RHT Kiadó, Bukarest–Sepsiszentgyörgy, 2010
 • Szógyűjtők és más idegenek. In: Utazás a magyar nyelv körül. Csernicskó István et al. Szerk. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010
 • Interkulturalnost, interpersonalne i narativne strategije u savremenoj mađarskoj književnosti u Vojvodini. In: Susret kultura. Zbornik radova. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2010
 • Kocsin, bárkán, gályán. Vajdasági Kocsi-út az éjszakában. In:Kocsi-út az éjszakában. A tizenkét legszebb magyar vers 8. Fűzfa Balázs szerk. Savaria University Press, Szombathely, 2011

Fontosabb tanulmányai, publikációi:

 • Pontos történetek” (Mészöly Miklós: Nyomozás). Új Symposion, 1981/192.
 • Török Ádám napja (Gion Nándor: Ez a nap a miénk). Alföld, 1998/3.
 • Das braune X. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1999. 08. 2. 42.
 • Időn és téren túl (Sándor Ivánról). Alföld, 1999/5.
 • Eine geschichte der inneren Emigration. Die Rheinpfalz, 2000. 10. 16.
 • mi meghalni mindnyájan / úgyis téves csatatéren” (Domonkos István). Forrás, 2000/7–8.
 • Románc, tragédia, szatíra, komédia. Emlékezés és felejtés a Vajdaságban. Árgus, 2003/1.
 • Az otthonosság és idegenség alakzatai rendszerváltozás idején a vajdasági magyar irodalomban. Kortárs, 2009/6.
 • Párbeszéd, átköltés, kultusz (Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva). Bárka, 2010/1.
 • Az egyetlen történet labirintusában (Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél). Forrás, 2010/6.
 • Mai héroszok (Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet). Partitúra, 2011/1.
 • Metafore postkolonijalizma u mađarskoj književnosti u Vojvodini. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, XXXVI. 2011.
 • Erfahrungen über das Fremde. Theorie und Praxis von Pädagogik. Proceedings of the Association of Educational Sciences. Budapest, Hersg.: Gabriella Bikics, János Tibor Karlovitz ua., Erziehungswisseschaftliches Verein, 2011/2.
 • Vendégmunkások kávézója (Melinda Nadj Abonji: Tauben fliegen auf). Új Könyvpiac, 2011/7.
 • Hovatartozás-tudat, nyelvváltás, poétikai tapasztalat (Agota Kristof, Terézia Mora, Melinda Nadj Abonji). Korunk, 2011/11.
 • Tragikus tér, léttragikum (Vörösmarty Mihály: A vén cigány). Irodalomismeret, 2012/2.
 • A lényegi magány (Fenyvesi Ottó: Némely részletek. Életünk, 2012/2–3.
 • Disszonancia nélkül (Endre Adi: Okovi strpljenja – Ady Endre: A türelem bilincsei). Tiszatáj, 2012/12.
 • My i tak umrzeć wszyscy na cudzym polu bitwy. Literatura na świecie, Kraków, 2012/11–12

Szervezeti és szerkesztőbizottsági tagság:

 • A József Attila Kör tagja, majd tiszteletbeli tagja
 • A Magyar Írószövetség tagja
 • A Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületének tagja
 • A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 • A pozsonyi Irodalmi Szemle szakmai tanácsának tagja
 • Tagja az újvidéki Híd folyóirat szerkesztőbizottságának
 • Tagja az újvidéki Bölcsészettudományi Kar tudományos folyóirata, a Zbornik za jezike i književnosti szerkesztőbizottságának
 • Főszerkesztője a Magyar Tanszék lektorált tudományos folyóiratának, a Hungarológiai Közleményeknek

Díjak:

 • 1991Sinkó Ervin Irodalmi Díj

 • 1995Móricz Zsigmond-ösztöndíj

 • 1998Herceg János Irodalmi Díj

 • 2006NKA alkotói támogatás

 • 2012NKA alkotói támogatás

 • 2017Aranybagoly Díj