A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) már a múlt század nyolcvanas évei óta igyekszik egyre szorosabbra fűzni az együttműködést a tudomány Magyaroszág határain túl élő magyar művelőivel. E törekvés jegyében került sor 1990-ben a külföldi akadémiai tagság (tiszteleti tagok és külső tagok) intézményének bevezetésére. Az MTA-nak 2021. májusában két szerbiai akadémikusa van. E folyamat szellemében az MTA 2000 tavasza óta a magukat magyarnak (is) tartó, tudományos fokozattal rendelkező, a világ bármely pontján élő és dolgozó kutatóknak felajánlotta azt a lehetőséget, hogy saját kérésükre belépjenek az MTA külső köztestületébe. A MTA szerbiai köztestülete több mint 200 tagot számlál.

A szerbiai köztestület körében az MTA által 2007-ben lefolytatott szavazás célja az MTA szerbiai regionális tudományos tanácsának létrehozása volt. A különböző tudományterületek képviselői közül legtöbb szavazatot elnyert tagok felkérést kaptak a tanács megalakítására. A 2008. május 10-én Újvidéken megtartott alakuló ülés határozatot hozott a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) megalakításáról, alapszabályáról és felépítéséről. VMAT-nak mint újvidéki székhellyel rendelkező polgárok egyesületének a hivatalos bejegyzése 2008. december 4-én, a törvény értelmében kötelező újrajegyzés pedig 2010. augusztus 20-án történt meg.

Gyakorlatilag a VMAT a szerbiai magyar tudományos közösség, elsősorban az MTA szerbiai köztestületi tagsága intézményesített képviseletét végzi mindenekelőtt az MTA felé. A VMAT alapvető célja a tudomány szerbiai magyar művelői képviseletében hozzájárulni a magyar-magyar, magyar-szerb, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés sikeréhez.
A VMAT alapszabálya értelmében a VMAT tagja lehet minden természetes személy, a Szerb Köztársaság állampolgára, aki beszéli a magyar nyelvet és a tudományok doktora (vagy annak megfelelő) címmel rendelkezik, illetve munkásságával jelentősen hozzájárult a tudomány vagy a művészetek fejlődéséhez, és kész elfogadni a VMAT alapszabályát. Amennyiben Ön is tagunkká szeretne válni töltse ki a tagfelvételi kérvényt.