hirek

Készül a Vajdasági Magyar Tudományos Adattár

Az idei évben a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) mint a vajdasági magyar tudósok és felsőoktatásban dolgozó tanárok ernyőszervezete kérdőív segítségével szólította meg a hatáskörébe tartozó szakmai szféra képviselőit a Vajdasági Magyar Tudományos Adattár létrehozása érdekében. A felhívás terjesztésében a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium is segített.

Read more “Készül a Vajdasági Magyar Tudományos Adattár”

hirek

Pályázati felhívás a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díja elnyerésére

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács létrehozza a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díját PhD tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar kutatók részére. A díj éremből, oklevélből és pénzjutalomból áll. Minden évben két díj kiosztására kerül sor, az egyik Aranybagoly Díjat a műszaki, az élő és élettelen természettudományok, a másikat a humán- és társadalomtudományok területén tevékenykedő tudós kapja az elmúlt öt évben nyújtott kiemelkedő kutatási tevékenysége alapján, pályázás útján.
Read more “Pályázati felhívás a Vajdasági Magyar Tudományosság Aranybagoly Díja elnyerésére”

hirek

Konferencia-felhívás

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), Budapest, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK), Újvidéki Egyetem, Szabadka, valamint a Hungarológiai Kutatóközpont, Újvidék (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak)

Tudományos távlatok

Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2017

címmel Kárpát-medencei hatókörű tudományos konferenciát szervez 2017. április 8-án (szombaton) Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. Read more “Konferencia-felhívás”

hirek

Útmutató a szerzőknek

Felkérjük a VMAT Tudóstalálkozó 2016 c. konferencián résztvevő szerzőinket, hogy a konferencián bemutatott kutatásukat írják le teljes dolgozatban és küldjék be az EasyChair rendszerén keresztül. A tanulmányokat 12 pontos betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel várjuk A dolgozatok hossza maximum 10 oldal lehet. Ha korábban már feltöltötték a rezümét PDF-ben az EasyChair-en, akkor azt kérjük, cseréljék le a teljes dolgozatra. A szerzőket kérjük, hogy csakis lektorált dolgozatokat küldjenek be, mert a nem megfelelő nyelvezetű szövegeket nem tudjuk megjelentetni a konferenciakötetben. Folyamatban van az egyeztetés a Létünk folyóirat szerkesztőségével.A szerkesztőség, illetve a konferencia szervezőbizottsága által kiválasztott dolgozatokból, remélhetőleg, meg tudunk majd jelentetni egy tematikus számot a Létünkben.
Beküldési határidő: 2017. február 28.
Read more “Útmutató a szerzőknek”