Rólunk

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) már a múlt század nyolcvanas évei óta igyekszik egyre szorosabbra fűzni az együttműködést a tudomány Magyaroszág határain túl élő magyar művelőivel. E törekvés jegyében került sor 1990-ben a külföldi akadémiai tagság (tiszteleti tagok és külső tagok) intézményének bevezetésére. Az MTA-nak jelenleg két szerbiai akadémikusa van.

E folyamat szellemében az MTA 2000 tavasza óta a magukat magyarnak (is) tartó, tudományos fokozattal rendelkező, a világ bármely pontján élő és dolgozó kutatóknak felajánlotta azt a lehetőséget, hogy saját kérésükre belépjenek az MTA külső köztestületébe. A MTA szerbiai köztestülete jelenleg 186 tagot számlál.

A szerbiai köztestület körében az MTA által 2007-ben lefolytatott szavazás célja az MTA szerbiai regionális tudományos tanácsának létrehozása volt. A különböző tudományterületek képviselői közül legtöbb szavazatot elnyert tagok felkérést kaptak a tanács megalakítására. A 2008. május 10-én Újvidéken megtartott alakuló ülés határozatot hozott a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács (VMAT) megalakításáról, alapszabályáról és felépítéséről. VMAT-nak mint újvidéki székhellyel rendelkező polgárok egyesületének a hivatalos bejegyzése 2008. december 4-én, a törvény értelmében kötelező újrajegyzés pedig 2010. augusztus 20-án történt meg.

Gyakorlatilag a VMAT a szerbiai magyar tudományos közösség, elsősorban az MTA szerbiai köztestületi tagsága intézményesített képviseletét végzi mindenekelőtt az MTA felé. A VMAT alapvető célja a tudomány szerbiai magyar művelői képviseletében hozzájárulni a magyar-magyar, magyar-szerb, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés sikeréhez.
A VMAT alapszabálya értelmében a VMAT tagja lehet minden természetes személy, a Szerb Köztársaság állampolgára, aki beszéli a magyar nyelvet és a tudományok doktora (vagy annak megfelelő) címmel rendelkezik, illetve munkásságával jelentősen hozzájárult a tudomány vagy a művészetek fejlődéséhez, és kész elfogadni a VMAT alapszabályát. Amennyiben Ön is tagunkká szeretne válni töltse ki a tagfelvételi kérvényt.

Hírek

 • Útmutató a szerzőknek (2017-5-9)

  Felkérjük a VMAT Tudóstalálkozó 2017 c. konferencián résztvevő szerzőinket, hogy a konferencián bemutatott kutatásukat írják le teljes dolgozatban és küldjék be az EasyChair rendszerén keresztül. (tovább…)

 • TUDOMÁNYOS TÁVLATOK – Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2017 (2017-4-6)

  A konferencia szombaton 2017. április 8-án Szabadkán az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán kerül megszervezésre a következő program szeint.

 • Konferencia-felhívás (2017-3-12)

  A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), Újvidék, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), Budapest, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (MTTK), Újvidéki Egyetem, Szabadka, valamint a Hungarológiai Kutatóközpont, Újvidék (Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak)

  Tudományos távlatok

  Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2017

  címmel Kárpát-medencei hatókörű tudományos konferenciát szervez 2017. április 8-án (szombaton) Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. (tovább…)

 • Útmutató a szerzőknek (2017-1-31)

  Felkérjük a VMAT Tudóstalálkozó 2016 c. konferencián résztvevő szerzőinket, hogy a konferencián bemutatott kutatásukat írják le teljes dolgozatban és küldjék be az EasyChair rendszerén keresztül. A tanulmányokat 12 pontos betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sorközzel várjuk A dolgozatok hossza maximum 10 oldal lehet. Ha korábban már feltöltötték a rezümét PDF-ben az EasyChair-en, akkor azt kérjük, cseréljék le a teljes dolgozatra. A szerzőket kérjük, hogy csakis lektorált dolgozatokat küldjenek be, mert a nem megfelelő nyelvezetű szövegeket nem tudjuk megjelentetni a konferenciakötetben. Folyamatban van az egyeztetés a Létünk folyóirat szerkesztőségével.A szerkesztőség, illetve a konferencia szervezőbizottsága által kiválasztott dolgozatokból, remélhetőleg, meg tudunk majd jelentetni egy tematikus számot a Létünkben.
  Beküldési határidő: 2017. február 28.
  (tovább…)